نمایش همه
  • شریعتمداری ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۱۲:۴۷

    لطفاً قیاس به نفس نفرمائید!

    حسین شریعتمداری

    یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم، پیگیری فساد اقتصادی برخی از مدعیان اصلاحات و از جمله فساد مالی نزدیک به۸۰ تن از نمایندگان کنونی مجلس خواهد بود.