دیگر خبرها

 • حوالی اخبار

  حوالی اخبار

  «نماینده» در «گزارش خبری» به موضوعات فراموش‌شده و دغدغۀ روز نمایندگان می‌پردازد

 • اصلاح ساختار؛ چرا و چگونه

  اصلاح ساختار؛ چرا و چگونه

  نگاهی به اهمیت اصلاح ساختار بودجه و کم‌کاری دولت

  اصلاح ساختار بودجه و فرآیند بودجه ریزی سال هاست که مورد توجه مجالس و دولت ها بوده است، اما اجرایی شدن آن همواره با موانعی همراه شده است.

 • منهای پایتخت

  منهای پایتخت

  انعکاس مشکلات مردم در حوزه‌های انتخابیه به روایت نمایندگان

  یکی از وظایف هر منتخب ملت که پای در خانه سبز میگذارد،توجه ویژه به حوزه انتخابیه و مشکلات مردمی است که به او رأی داده اند. از این رو،نمایندگان مردم می کوشند مشکلات اصلی و فرعی حوزه انتخابیه خود را احصا کرده و درصدد رفع این مشکلات گام بردارند

 • پول پاشی فساد انتخاباتی

  پول پاشی فساد انتخاباتی

  پرونده ای درباره اثرات پول های هنگفت و کثیف در انتخابات و مواجهه شورای نگهبان با آن

  پرونده ای درباره اثرات پول های هنگفت و کثیف در انتخابات و مواجهه شورای نگهبان در گفت‌وگو با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس است.

 • دهمین شمارۀ ماهنامۀ «نماینده» منتشر شد

  «پس از انتشار ۸۳ شماره هفته‌نامه و ۹ شماره ماهنامه، «نماینده» کاغذی به ایستگاه ۹۳ رسید»

  دهمین شمارۀ ماهنامۀ «نماینده» منتشر شد

  «اثرات پول‌های هنگفت و کثیف در انتخابات»، «دلایل و عوامل ضعف مجلس دهم»، «عملکرد دولت در دیپلماسی اقتصادی» و «اصلاح ساختار بودجه» موضوع مهم‌ترین پرونده‌های شمارۀ جدید ماهنامۀ «نماینده» هستند.

 • منهای پایتخت

  منهای پایتخت

  «نماینده» در «منهای پایتخت» به موضوعات ومشکلات مردم سایر استان ها می‌پردازد.

  یکی از وظایف هر منتخب ملت که پای در خانه سبز می‌گذارد، توجه ویژه به حوزه انتخابیه و مشکلات مردمی است که به او رأی داده‌اند. از این رو، نمایندگان مردم می‌کوشند مشکلات اصلی و فرعی حوزه انتخابیه خود را احصا کرده و درصدد رفع این مشکلات گام بردارند. حال با تصویب قوانین، یا با پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مربوطه.

 • کارآمد و اخلاق مدار

  کارآمد و اخلاق مدار

  نگاهی به کم و کیف رفتار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس هفتم

 • کدام استقلال؟

  کدام استقلال؟

  تاملی در عملکرد برخی نمایندگان مجلس که فراکسیون خود را «مستقلین» نامیده‌اند.

  تاملی در عملکرد برخی نمایندگان مجلس که فراکسیون خود را «مستقلین» نامیده‌اند.

 • حوالی اخبار

  حوالی اخبار

  «نماینده» در «گزارش خبری» به موضوعات فراموش‌شده و دغدغۀ روز نمایندگان می‌پردازد