عبدالله گنجی

کل اخبار:1

  • عبدالله گنجی ۱۳۹۹-۱۰-۲۱ ۱۵:۰۶

    آورده‌های دیوارنوردی در کنگره امریکا

    عبدالله گنجی

    اشغال پارلمان یا درگیری در فردای انتخابات امری است که از آستین غربگرایان بیرون می‌آید و خلاف آن ثابت نشده است، گویی فقط غربگرایان باید از صندوق بیرون بیایند، وگرنه انتخابات معیوب و مخدوش است.