استقراض بانک ها

کل اخبار:2

  • بانک مرکزی/431 ۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۱۷:۰۱

    استقراض شدید از بانک مرکزی در دولت یازدهم

    دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ و هفت ماه اول ۱۳۹۵ ناگزیر شد با پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی و اخذ تسهیلات بانکی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما همین کار سبب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی از یکسو و تنگنای مالی در سیستم بانکی و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد.

  • اسماعیل حسین زاده ۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۱۱:۳۲

    "دست نامرئی" کار دست دولت روحانی داد

    اسماعیل حسین زاده استاد ایرانی دانشگاه دریک با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد به دلیل بی عملی دولت، بسته جدید را باعث مصرف گرایی بیشتر و راهی برای افزایش بدهکارسازی به بانک ها می داند.