گفتار درمانی

کل اخبار:2

  • اکرمی/2 ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۱۰:۴۶

    کشور با گفتار درمانی اداره نمی‌شود

    عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با سیاست اروپایی‌ها در دوران بعد از خروج آمریکا گفت: باید هرچه می‌توانیم گلیم‌مان را از اروپا جدا کرده و دلمان را به آنها خوش نکنیم.

  • محسن هاشمی ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ ۱۱:۲۰

    گفتار درمانی مشکل زلزله تهران را حل نمی کند

    رئیس شورای شهر تهران گفت: برای مواجه با تهدیدات عینی نظیر زلزله نیاز به اقدامات اجرایی و فیزیکی داریم ، نه آنکه به سخنرانی، وعده دادن و ارائه برنامه های غیراجرایی بپردازیم.گرایش به سخن گفتن و گفتار درمانی بجای عملگرایی و واقع بینی رشد پیدا کرده است.