نیاز قاره اروپا

کل اخبار:2

  • ترکیه ۱۳۹۸-۰۵-۲۷ ۱۷:۰۸

    2 قاره در یک شهر

  • علی مروی43 ۱۳۹۳-۱۲-۰۳ ۰۹:۵۴

    رئیس کمیسیون انرژی:

    گاز ایران نیاز کل قاره اروپاست

    رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران غنی‌ترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد و گاز ایران نیاز کل قاره اروپاست، گفت: اگر اروپا دست از برخورد متخاصم علیه ایران برندارد قطعاً از ظرفیت تحریم گازی اروپا استفاده می‌کنیم.