نماینده مدیران مسئول

کل اخبار:1

  • پاک آیین ۱۴۰۰-۰۱-۱۷ ۱۷:۰۸

    روزنامه نگاری انتخاباتی

    پدرام پاک آیین

    نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها نوشت: هنر اهل رسانه در مواجهه با پدیده انتخابات، یافتن نقطه تعادل میان حقوق و حدود و راه رفتن بر مرز رقابت آفرینی و نگاهداشت اندازه ها و حرمت هاست.