نماینده دلفان و الشتر

کل اخبار:1

  • ابراهیمی ۱۳۹۹-۰۷-۰۶ ۱۴:۱۲

    سوء مدیریت از موانع اصلی توسعه کشور؛ با وجود منابع یک سوم از جمعیت زیر خط فقر است

    نماینده دلفان و الشتر در مجلس:اگر بخواهیم سهم کارشکنی و شیطنت های برخی از قدرت های بزرگ جهانی و در راس آنها امریکا را در یک سو بگذاریم، باید بپذیریم که سوء مدیریت از موانع اصلی توسعه کشور بوده است و برای رفع این نقیصه باید  راهکار اصلی را بیابیم و به کار ببندیم، چرا که نسل‌های سوم و چهارم انقلاب دیگر اشتباه و خطای ما را به سادگی نخواهند بخشید.