مذاکره با اروپا

کل اخبار:1

  • اکرمی/2 ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۱۰:۴۶

    کشور با گفتار درمانی اداره نمی‌شود

    عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با سیاست اروپایی‌ها در دوران بعد از خروج آمریکا گفت: باید هرچه می‌توانیم گلیم‌مان را از اروپا جدا کرده و دلمان را به آنها خوش نکنیم.