سطحی نگری

کل اخبار:1

  • جعفر قادری431 ۱۳۹۸-۰۸-۰۶ ۱۰:۳۲

    ملاک‌های انتخاب نمایندگان مجلس

    جعفر قادری

    برای شناخت مردم از افرادی که می‌خواهند به عنوان نماینده عهده‌دار قانونگذاری و پیگیری امور آنها باشند فرصتی نمانده است.