دارا و ندار

کل اخبار:1

  • محمد حسینی ۱۳۹۵-۱۲-۰۵ ۱۰:۲۳

    «محمد حسینی » نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در حاشیه بازدید از تحریریه«نماینده»:

    شکاف بین دارا و ندار در دو سال گذشته بالا رفته است

    متأسفانه در یکی دو سال گذشته فاصلۀ دهک‌های جامعه و شکاف بین دارا و ندار بالا رفته است. این خودش باعث عدم تحقق شعار سال شده است. در مجموع با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، هنوز هم جای کار داریم و باید اقدامات عملی بیشتری را در رفتار، سیاست‌ها، قوانین و مقرراتمان و نظارت بر اجرا داشته باشیم.