برجام ارزی

کل اخبار:1

  • لطف الله فروزنده/431 ۱۳۹۹-۰۵-۱۳ ۱۵:۳۹

    برجام ارزی

    لطف‌الله فروزنده

    امروز شاهد آن هستیم که دولت بنا بر نظر خود بازار ارزی کشور را بدون توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن صرفاً به منظور دست یابی به مصالح خویش تغییر می دهد.