نمایش همه
  • احمد نادری ۱۳۹۹-۰۱-۲۱ ۰۰:۲۵

    تناقضات قرنطینه و سرگردانی مردم

    احمد نادری

    رد شدن طرح تعطیلی یک ماهه کشور در مجلس و دیگر تناقضات موجود در سخنان مسوولان درباره موضوع قرنطینه، باعث ناامیدی و سردرگمی آحاد جامعه شده است.