• میرسلیم ۱۳۹۸-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۲

    «مصطفی میرسلیم» عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛

    هیئت عالی نظارت، تقویت‌کنندۀ بررسی‌های مجلس و شورای نگهبان

    میرسلیم گفت: وقتی نظارت دقیق، جدی و کارشناسانه انجام شود، نواقص اجرایی و مشکلات واقعی مشخص می‌شود و کار را برای کسانی که در هر سه قوه پیروی از سیاست‌ها را برای خود مشکل می‌بینند، سخت می‌کند.