شناسهٔ خبر: 174377 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ

از یک فایل صوتی در کلاب هاوس تا حق، انصاف و پرهیز از سوء استفاده...

امیرابراهیم رسولی مهرشاد سهیلی

به گزارش «نماینده» امیرابراهیم رسولی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: پس از طرح مباحثی درباره یک جوان و فعالیت هایش در فضای کلاب هاوس و سوالات مکرر دوستان درباره یک فایل صوتی ازحقیر باعث شد تابه چند نکته تاکیدکنم.

نکته اول آنکه مطالب حقیر ۴محور اصلی داشت:

۱. اشاره به عدم قضاوت و پرهیزازنگاه صفروصدی در بررسی پدیده
۲. اشاره به وجودشبهات و استقبال از نظارت دقیق وورود دستگاههای مرتبط به فعالیت های فردومجموعه موردبحث
۳. جمع آوری وارائه مستندات برای محرز شدن تخلفات احتمالی
۴. پرهیزاز طرح مثالهای بی مبنا و شواهد انحرافی

نکته دوم آنکه :
جهت اطلاع دوستان ودلسوزانی که از سر رفاقت نگران برداشت حمایتی ازنکات حقیربودند تاکیدمیکنم اینجانب علرغم اینکه هیچگونه ارتباطی با آن جوان وفعالیت هایش ندارم ؛ (وباتصریح به اینکه نه خوشبین هستم ونه بدبین)صرفا تلاش کردم درمباحث بااستفاده از استدلال مسیر منصفانه ومنطقی را در روشن شدن تصویر واقعی  به زعم خویش نشان دهم تا با دوری از  تمثیل های اشتباه و نکات انحرافی ازسمت برخی بتوان به نتیجه ای درست وعینی دست یافت.
 از نوع انتخاب تیتردربازنشر سخنانم روشن است که عده ای برای تخریب برخی ازجمله رییس محترم مجلس ، به بازنمایی نادرست صحبت های من پرداخته اند. 

در پایان خود ودیگران رابه رعایت حق ، انصاف وپرهیزاز سوئ استفاده وقضاوت در مطالب ورفتار درفضای مجازی دعوت مینمایم.

با دعای عاقبت بخیری
امیرابراهیم رسولی
۲۸دی۱۴۰۰

نظر شما