شناسهٔ خبر: 168588 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

نماینده تهران درگفتگو بانماینده

قالیباف و رییسی باهم رقابت نمیکنند

توانگر برخی تلاش دارند با اختلاف افکنی خودرامطرح کنند


مجتبی توانگر نماینده تهران وعضو فراکسیون انقلاب اسلامی درگفتگو اختصاصی با«نماینده» تاکید کرد رئیسی وقالیباف باهم رقابت نمیکنند.


این نماینده تهران تصریح کرد برخی اخباروحاشیه ها این روزها وبانزدیکی به ایام انتخابات طبیعی ست اما انچه مهم است اینکه جبهه انقلاب باصدایی واحد گزینه نهایی خودرا برای تغییر شرایط موجود کشور معرفی خواهد کرد.


توانگر گفت: برخی باطراحی به دنبال اختلاف افکنی هستند تاخود رامطرح کنند والبته تاکنون موفق نشده وان شالله نخواهند شد. برخی آقایان تصورمیکنند رجل سیاسی یک شبه دروجودشان بروزمیکنند درحالی که شورای نگهبان تحت تاثیر تبلیغات وفضای مجازی تصمیم نمیگیرد.


این نماینده تهران درپایان افزود: ریاست جمهوری مخصوصا دراین برهه محل آزمون و خطا نیست و شرایط کنونی کشور میطلبد فردی سردو گرم چشیده ازسوی جبهه انقلاب معرفی ؛ تا ناکارآمدی دولت کنونی جبران شود.

نظر شما