شناسهٔ خبر: 167870 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

جزئیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها/ تغییر اراضی خارج از بافت شهری ممنوع می‌شود

برداشت توت فرنگی از باغات استان مازندران. در بخشی از طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر شده که تغییر کاربری این اراضی در خارج از حدود قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون ممنوع می‌باشد.

به گزارش «نماینده» طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب اول آبان سال ۱۳۸۵ و مصوب بعدی آن و  اصلاحیه ۳۱ خرداد سال ۱۳۷۹ با امضای ۲۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده است.  

مقدمه (دلایل توجیهی) : 

وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نه تنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است بلکه باعث ساخت و سازهای غیرقانونی و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است لذا این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد.

اسامی امضا کننده این شرح به شرح ذیل است:

ابوالفضل ابوترابی - مجید نصیرائی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جعفر قادری - پروین صالحی مبارکه - حسین میرزائی - مالک شریعتی نیاسر - علی بابائی کارنامی - حجت اله فیروزی - سیدجواد حسینی کیا - محمدتقی نقدعلی - رسول فرخی میکال - رحیم زارع - محمد باقری - نصراله پژمان فر - حسین حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر راستی - فریدون حسنوند - علی اصغر عنابستانی - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - اصغر سلیمی

عنوان طرح:  طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۱۳۷۹/۳/۳۱ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ 

۱-ماده یک به شرح زیر اصلاح می شود 

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها اراضی مذکور براساس آیین نامه ای که ظرف ۶ ماه توسط جهاد کشاورزی تهیه به تصویب هیئت دولت می‌رسد به ۳ درجه طبقه بندی می‌شوند و تغییر کاربری این اراضی در خارج از حدود قانونی شهرها و شهرک‌ها جزء در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون ممنوع می‌باشد.  

۲ -در تبصره ۱ عبارت «درجه یک» بعد از کلمه «اراضی» در سطر یک اضافه گردد 

۳ -متن زیر به عنوان تبصره ۲ الحاق می گردد.  

تبصره ۲ -تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی درجه ۲ موضوع این قانون با توجه به اطلس کشاورزی هر شهرستان به عهده کمیسیونی مرکب از فرماندار، روسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دبیر انجمن صنفی کشاورزان و یکنفر از اساتید دانشگاه در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون می باشد که ریاست آن با فرماندار و 

دبیری رئیس جهاد کشاورزی می‌باشد این کمیسیون باید ظرف یک سال اطلس کشاورزی هر شهرستان را تهیه نمایند. ۴ -متن زیر به عنوان تبصره ۳ الحاق می گردد 

تبصره ۳ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی درجه ۳ با کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی و کارشناس حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان می باشد.  

دبیر خانه کمیسیون های تبصره ۲ و ۳ در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره ۱ می باشد.  

۵ -در تبصره ۴ عبارت «جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمانهای جهاد کشاورزی استانها» گردد. ۶ -در تبصره ۶ عبارت «این قانون» جایگزین عبارت «تبصره ۱ این ماده» گردد.  

۷ -متن زیر به تبصره ۷ الحاق گردد.  

  «و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای تبصره ۲ و ۳ با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد کمیسیون تبصره ۱ و ۲ می‌باشد»  

۸ -در ماده ۳ عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون حذف گردد.  

۹ -در ماده ۷ عبارت کمیسیون های موضوع این قانون» جایگزین عبارت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ گردد. ۱۰ -در ماده ۸ عبارت ۲ و ۳ بعد از عبارت تبصره ۱ الحاق گردد.  

۱۱ -در ماده ۱۰ -عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون» حذف گردد 

۱۲ -در ماده ۱۲ -عبارت «مفاد این قانون» جایگزین عبارت «تبصره (۱) ماده (۱) این قانون» گردد

برچسب‌ها:

نظر شما