شناسهٔ خبر: 165932 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

تشریح جزئیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خبر طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، به ۶۰ میلیون ایرانی گفت: براساس  ماده واحده این طرح یارانه  کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تامین و پرداخت می شود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس از تصویب طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر خبر داد:
وی افزود: در درجه اول دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخورداری اور اسی شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار( افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل کشور به تعداد (حداقل شصت میلیون نفر)  از طریق واریز اعتبار  به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمب امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید .

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند، ضمن تامین امکان تخفیف در خرید،  این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کند.

وی در خصوص منابع این طرح گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان سیصد هزار میلیارد ( ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از  آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می شود، همچنین،  منابع حاصله بصورت صد در صد تخصیص یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می گیرد.

 حاجی بابایی گفت،در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه ، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین  دولت می تواند بجای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.

وی تاکید کرد: براساس این قانون مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ بااصلاحات و الحاقات بعدی است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت:  ایین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولین،  مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر طرف دو هفته پس ازتصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هینت وایران می رسد.

وی افزود: دستگاههای اجرایی ذیربط مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در اجرایی نمودن این قانون، در هر دو ماه  یک بار، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی می باشند.

نظر شما