شناسهٔ خبر: 165878 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس

کمیسیون اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خواهند پرداخت.

به گزارش «نماینده» کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۵، ۶ و ۷ آبان ماه) تشکیل جلسه می دهد.

جلسه اعضاء و هیأت رئیسه این کمیسیون با رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت های کاری کمیسیون در دوره یازدهم برگزار می شود.

ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز با حضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین در روز سه شنبه صورت خواهد گرفت.

همچنین در روز چهارشنبه نیز ادامه رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار خواهد بود و به گزارش کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با حضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین رسیدگی می شود.

نظر شما