شناسهٔ خبر: 165657 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

جزئیات بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس

صحن مجلس برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس 10 بسته پیشنهادی ارائه شده که یک بسته در قالب طرح شفافیت آراء و 9 بسته دیگر نیز به صورت جداگانه ارائه شده است.

به گزارش «نماینده»،به دنبال تأکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی در باره تغییر و اصلاح آئین‌نامه  داخلی مجلس این پیشنهادات اصلاحی در 10 بسته و پیشنهاد به کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ارائه شده که یک مورد آن در قالب طرح شفافیت آراء نمایندگان مطرح شده و 9 مورد آن نیز به صورت محور و پیشنهاد به این کمیسیون ارائه شده است.

محورهای قابل بررسی

در بخش و بسته اول نحوه عملکرد هیأت‌رئیسه مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن سه محور تدقیق در وظایف و اختیارات هیأت رئیسه و ارائه الگوی مناسب، پاسخگو نمودن هیأت رئیسه و بررسی ارتباط سیستمی و تعامل نظارت با کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس مورد نظر است.

بسته دوم در باره ساختار، تشکیلات و شبکه نیروی انسانی مجلس است.

محورهای قابل بررسی این بخش عبارت است از:‌

آسیب‌شناسی ساختار فعلی

گزارش اقدامات کمیسیون آئین‌نامه داخلی در دوره‌های قبل برای اصلاح ساختار و تشکیلات مجلس

بررسی ارتباط سیستمی و تعامل کمیسیون آئین‌نامه داخلی با شورای اداری

ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء کارایی‌بخشی اداری مجلس و تشکیلات وابسته به آن

در بسته دیگر بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها مورد نظر است که محورهای قابل بررسی آن به این شرح است:

آسیب‌شناسی رفتار کمیسیونی نمایندگان

تدقیق شرح وظایف کمیسیون‌ها و چاره‌اندیشی برای موارد اختلافی

پیشنهاد آئین‌نامه داخلی برای کمیسیون‌ها.

در بسته دیگر تدقیق در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، تدقیق در موارد ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان، شناسایی موارد ابهام یا سکوت آئین‌نامه داخلی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد توجه قرار گرفته است.

بسته بعدی در رابطه با : نحوه جایابی نمایندگان در کمیسیون‌ها است

محورهای قابل بررسی: در این بسته عبارت است از:

بررسی مواد مرتبط با جایابی نمایندگان در کمیسیون‌ها در آئین‌نامه داخلی

بررسی دستورالعمل تبصره 2 ماههد 36 و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

بسته و محور بعدی : بازنگری در وظایف و اختیارات  کمیسیون اصل 90 قانون اساسی است

محورهای قابل بررسی: در این بخش: تدقیق در عبارت «طرز کار قوای سه‌گانه»‌ در قانون اساسی و بررسی راه‌های افزایش کارآمدی کمیسیون اصل 90 است.

نظر شما