شناسهٔ خبر: 164840 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم

تعیین رئیس سازمان حسابرسی توسط دولت

محمدقسیم عثمانی هیئت دولت رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی را تعیین کرد.


به گزارش «نماینده» با تصویب هیئت وزیران رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین شدند.

هیئت وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اساسنامه سازمان حسابرسی، آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور را به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین کرد.

نظر شما