شناسهٔ خبر: 164775 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

جزئیات فرایند نظارت میدانی رئیس مجلس و سامانه نظارت مردمی /مسئول اجرا، دولت است و مجلس نظارت می کند

نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره جزئیاتی از فرایند نظارت میدانی رئیس قوه مقننه و آغاز مطالعات کارشناسی مسائل و مشکلات مناطق مختلف با حضور وزرا، نمایندگان استان و استانداران از چند هفته پیش از حضور در هر استان، تاکید کرد که نتایج این نظارت‌ها در سامانه‌ای ارائه و به صورت پیوسته پیگیری خواهد شد.

به گزارش «نماینده»،  بابک نگاهداری درباره نظارت میدانی رئیس مجلس از حوزه انتخابیه نمایندگان استان خوزستان و انتقادهایی که مطرح می‌شود، گفت: مجلس شورای اسلامی دو ماموریت عمده دارد؛ یک ماموریت تقنینی و دیگری نظارتی است که به تناسب دو معاونت به اسم معاونت قوانین و معاونت نظارت برای آن تشکیل شده است. در ماموریت‌های ذاتی مجلس نظارت یک رکن جدایی‌ناپذیر و یک ماموریت ذاتی است. آن دسته از افرادی که نظارت مجلس را زیر سوال می‌برند با روح ماموریت‌های ذاتی مجلس شورای اسلامی، بیگانه هستند زیرا انواع ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان قرار دارد.  

وی ادامه داد: ماموریت نظارت در مجلس در سه طرح دنبال می‌شود، نخست نظارت نمایندگان است به این ترتیب که مجلس در ۷۷ شورای ملی و ۱۸۶ شورای استانی نماینده ناظر دارد. در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس هم ابزار تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص ابزارهای رسمی تعریف شده و در اختیار نمایندگان است.

نگاهداری تاکید کرد: مرحله دوم، نظارت نهادی است، نظارت نهادی مجلس از طرف معاونت نظارت مجلس اعمال می‌شود و نظارت بر اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس را در اختیار دارد.

وی افزود: معاونت نظارت مجلس باید بر حسن اجرای  قوانین مختلفی که مجلس، تصویب می‌کند از جمله قوانین برنامه و بودجه اعم از سطح ملی و استانی، نظارت کند.  

مشاور رئیس مجلس اضافه کرد: مرحله سوم نظارت، از طریق مردم است؛ مجلس یازدهم عزم جدی در این زمینه دارد و با راه اندازی سامانه نظارت مردمی به صورت سازماندهی شده از گزارش مردم در زمینه نقض قوانین و تخطی از اجرای قوانین، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد. در مجلس یازدهم حتما سامانه نظارت مردمی راه‌اندازی خواهیم کرد.

نگاهداری افزود: مجلس، نظارت از طریق نمایندگان، نظارت نهادی از طریق معاونت نظارت مجلس و نظارت مردم را از طریق سامانه مردمی، در دست دارد. در مجلس یازدهم تصمیم گرفته شده تا نظارت نهادی مجلس به کمک نظارت نمایندگان بیاید. به گونه‌ای که نماینده مجلس را در زمینه ماموریت نظارتی در دستگاه‌ها و چه در سطح استان و چه در سطح انتخابی، تنها نخواهیم گذاشت، این تصمیمی است که در مجلس یازدهم گرفته شده و این پشتیبانی و حمایت نهاد مجلس در قالب نظارت نهادی برای ایفای نقش نماینده در حوزه انتخابیه، برای پیشبرد قوانین برنامه و بودجه و طرح‌هایی است که در سطح استان به تصویب رسیده، است.

رییس دفتر رئیس مجلس با اشاره به حضور رئیس قوه مقننه در خوزستان، اظهار کرد: اولین برنامه نظارت میدانی را از استان خوزستان شروع کردیم. این نظارت در حقیقت نمونه عملی رویکرد جدید مجلس در تحقق نقش نظارتی خود است و نهاد مجلس به کمک نظارت نمایندگان در حوزه انتخابیه، آمده است.

چه کسانی در نظارت میدانی حضور دارند؟  

نگاهداری تاکید کرد: این نظارت میدانی با مشارکت و حضور ریاست مجلس، ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حوزه‌های مرتبط و مجمع نمایندگان استانی که مشتمل بر، نمایندگان همه حوزه‌های انتخابی استان است، شکل گرفته است. یک ضلع آن نهاد مجلس  با حضور رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی مرتبط و مجمع نمایندگان است و ضلع دیگر وزرا و معاونین وزرایی هستند که در مسائل مرتبط با استان، وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده آنها، براساس قوانین مصوب و براساس برنامه و بودجه‌های استانی، گذاشته شده است. ضلع سوم هم مدیران محلی اعم از استاندار و فرمانداران مختلف شهرستان‌ها و حوزه های انتخاباتی هستند. این سه ضلع در مدل نظارتی جدید مجلس در قالب نظارت میدانی، ایفای نقش می‌کنند.

قبل از حضور در خوزستان، مقدمات نظارت میدانی چگونه و از چه زمانی آغاز شد؟

وی افزود: در نظارت میدانی خوزستان عملیات نظارتی مجلس در سه مرحله طراحی و به اجرا درآمد. مرحله پیش از سفر، مرحله حین سفر و مرحله بعد از سفر، آنچه که ما در مرحله نظارت میدانی قبل از سفر انجام دادیم، حدود ۴۰ روز زمان برد و شاید ده‌ها جلسه با وزرای مرتبط و معاونین وزرای مرتبط، روسای سازمان‌های مرتبط و استاندار خوزستان و مجمع نمایندگان استان و روسای تخصصی کمیسیون مربوطه، انجام گرفت تا راه حل‌ها و راه کارهایی برای مسائل حوزه‌های انتخابیه و مسائل استان، با مشارکت خود وزارتخانه‌ها که مجری هستند و مجلس و مدیران محلی، تبیین شود.

وی اضافه کرد: مجلس سامانه احصا مسائل محلی را راه‌اندازی کرده که تک تک نمایندگان هر یک از حوزه‌های انتخابیه در کنار کار کارشناسی که نهاد مجلس انجام داد برای احصای مشکل، و خود نمایندگان هم مسائل حوزه‌های مرتبط خودشان را در این سامانه بارگذاری کردند.

نگاهداری گفت: در این نظام برای مسائل استان‌ها کار سراسری انجام شده و مجلس  موضوعات و مسائل هر یک از استان‌ها را  احصا می‌کند.  موضوعاتی که از این سامانه احصا شده ورودی جلسات یک ماهه رئیس مجلس به صورت مستمر با حضور شخص قالیباف و روسای کمیسیون‌ها، مسئولین استان‌ها، وزرا و معاونین برای پیدا کردن راه حل، براساس قوانین مصوب، طرح‌های مصوب و برنامه و بودجه مصوب مجلس برای پروژه‌هایی بود که باید اجرایی می شد، ولی هر کدام به علت مشکلاتی باقی مانده بودند، که مشکلات این‌ها به دقت بررسی و راه کارهای لازم احصا شد.  

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای حضور رئیس مجلس در خوزستان، ادامه داد: این موارد که ذکر شد همه اقداماتی بود که در مرحله قبل از سفر انجام شد. پشتوانه این سفر چهار روزه، حدود ۴۰ روز کار کارشناسی مستمر و دقیق بود. در این سفر، در عرض این چهار روز ریاست مجلس و نمایندگان حوزه های انتخابیه و روسای کمیسیون‌ها از ۱۷ حوزه انتخابیه بازدید و نظارت میدانی از پروژه‌ها به عمل آمد؛ مثل آب و فاضلاب اهواز و مسائل مختلفی که در جای جای این حوزه انتخابیه مطرح بود.

 وی ادامه داد: ۱۷ مساله اصلی مورد نظارت میدانی قرار گرفت و در آخرین روز سفر در یک جلسه‌ای با حضور وزارتخانه ها، استاندار و مدیران محلی و نمایندگان استان همه این تصمیم گیری ها به بحث و بررسی گذاشته شد و راهکارهای لازم، مصوب شد.

مسئول اجرا، دولت است و مجلس نظارت می کند

مشاور رئیس مجلس تاکید کرد: قبل از سفر تاکید کردیم که این کارکرد مجلس ورود در اجرا نیست کارکرد مجلس نظارت است. ما بازوی نظارتی هستیم ادعا نمی کنیم که در این نظارت های میدانی ورود در اجرا داریم. مسئول اجرا، دولت، مدیران استانی و محلی و وزارتخانه ها هستند. مجلس نظارت می کند و برنامه و بودجه و طرح ها و قوانین که در مجلس به تصویب رسیده باید توسط دولت به اجرا در آید.

سامانه پیگیری نظارت میدانی طراحی شده است

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: در مرحله سوم که بعد از سفر است سامانه ای طراحی شده و ما مجموعه تصمیماتی که در استان خوزستان اتخاذ شده و هر استانی که در ماه های بعدی، نظارت های میدانی را دنبال خواهیم کرد، پس از ثبت در این سامانه پیگیری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: مجموعه مصوباتی که در استان خوزستان و در روز آخر سفر به تصویب رسیده توسط معاونت نظارت مجلس، اجرای دقیق و تحقق کامل آن پیگیری می‌شود تا این تصمیمات، در احقاق حقوق مردم منطقه خوزستان که بر گردن کشور عزیزمان چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن حق بسیار دارند، اجرایی شود.

نگاهداری افزود: این‌ها نه تنها تغییر رویکرد نیست بلکه ماموریت ذاتی مجلس است. اگر در دوره‌های قبلی در تقنین تاکید می‌شد، مجلس یازدهم تاکید ویژه بر نظارت دارد و می‌خواهد از حداکثر ظرفیت خود در اجرای قوانین مصوب مجلس، استفاده کند.  

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در واکنش به انتقادها به نظارت میدانی رئیس اظهار کرد: مجلس یازدهم عزم جدی دارد مسائل مردم را از نزدیک رصد، پیگیری و نظارت کند این عین کارآمدی است نه حرکتی برای پوشش ناکارآمدی. آن‌هایی  که نیت‌خوانی می کنند، این مسئله با خودشان است. من حداقل اینجا به عنوان رئیس دفتر قالیباف شاهدم که او از صبح تا شب، هر روز به فکر مسائل مردم و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های مجلس یازدهم با مشارکت نمایندگان است، حتی میانگین هر هفته، دو شب را هم انقدر کار طول می‌کشد که تا پاسی از شب در مجلس هستند و در نهایت، در مجلس می‌خوابند و به منزل نمی‌روند.

وی در پایان تاکید کرد: برخی در حق مدیریت جهادی و این رویکرد انقلابی در اداره مجلس که توسط رییس مجلس، صورت گرفته جفا می‌کنند و با برخی برچسب زدن‌های سیاسی و با اهداف تخریب سیاسی، خدمت صادقانه و تلاش مجاهدانه رئیس مجلس انقلابی یازدهم را زیر سوال می‌برند.

نظر شما