شناسهٔ خبر: 161613 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: توییتر

سیداحسان خاندوزی مطرح کرد؛

منشور ۷ گانه اصلاح مجلس یازدهم

توییتر سیداحسان خاندوزی متخب مردم تهران در مجلس یازدهم در رشته توییتی به وجود 7 معضل در عملکرد مجلس پرداخته و راهکارهایی نیز ارائه کرده است.

به گزارش «نماینده» متن کامل این توییتها به شرح زیر است:

گمان نکنیم چون "انقلابی"ها بجای "امیدی"ها آمدند، خروجی مجلس یکباره متحول خواهد شد. تجربه میگوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود.

راننده مهم است اما خودروی ناکارا ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمیرساند.

معضل ۱: نقش نداشتن مردم طی ۴ سال.

راهکار: با ۱۰هزار کدملی یا امضای ۱۰ انجمن و سمن، یک معضل در کمیسیون (۵برابر آن در صحن علنی) الزاما طرح شود + امکان اظهارنظر هرکدملی ذیل طرحها و لوایح در سایت مجلس با رویت عمومی/خصوصی + جمع سپاری تحقیق و تفحصها متکی بر اطلاعات فعالان اجتماعی.

معضل ۲: بهره نبردن از ظرفیتهای پژوهشی.

راهکار: امضای ۳ دانشکده یا پژوهشکده با همراهی تنها یک نماینده، امکان وصول طرح در مجلس داشته باشد و پس از تصویب، گزارش ارزیابی یا اصلاح آن قانون، توسط ۳نهاد منتشر شود + تبدیل شدن مرکز پژوهشها به هاب نهادهای تحقیقی و رتبه بندی سالانه موثرها.

معضل ۳: عدم حاکمیت قانون در کشور.

راهکار: کمیسیونها برای چند قانون مهم خود، هر هفته حداقل یک جلسه استماع (با فرمت دقیق نظارتی) تشکیل دهند، نتایج آن منجر به حداقل یک جلسه هفتگی استماع و نظارت در صحن علنی شود. گزارش درصد اجرای قانون، در کاهش یا افزایش بودجه دستگاهها لحاظ گردد.

معضل ۴: اثربخش نبودن قوانین.

راهکار: کمیسیون مکلف شود ضمانت اجرای دقیق و مقام پاسخگو را در متناظر هر حکم قانونی درج کند + شاخصهای نظارت به هر مصوبه جدید، پیوست گردد + مرکز پژوهشها گزارشهای ارزیابی اثربخشی (RIA) منتشر کند.

معضل ۵: شلختگی و تورم قوانین.

راهکار: بازای پیشنهاد هر حکم قانونی، طراحان باید پیشنهاد حذف یک حکم منسوخ یا ناکارامد را بدهند + هر مصوبه فقط با ذکر کد موضوعی آن در درختواره قوانین ممکن است + تکلیف به اتمام تنقیح قوانین ظرف دوسال.

معضل ۶: طولانی و غیرتخصصی بودن اصلاح قوانین حجیم.

راهکار: قوانین مفصل و مهم فقط توسط کمیسیون مشترک با معیار نمایندگان دارای تخصص نزدیک، بررسی و بسرعت در صحن علنی تصویب شود. هر پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن باید از معبر کمیسیون گذشته باشد تا انسجام قانون حفظ شود.

معضل ۷: فقدان شفافیت و تعارض منافع.

راهکار: امضای طرحها و سوالها، آراء، معرفی نامه، توصیه نامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیونها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رای در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.

نظر شما