شناسهٔ خبر: 160660 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

در گشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد

آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

به گزارش «نماینده»،آیت الله رئیسی در جلسه مسوولین عالی قضایی گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

ایت الله رئیسی گفت: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.

نظر شما