شناسهٔ خبر: 160579 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

هوای تهران قابل قبول است

تهران براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شرایط کیفی هوای پایتخت هم اکنون با قرار گرفتن روی عدد ۸۶ قابل قبول است.

به گزارش «نماینده»،کیفیت هوای تهران هم اکنون با قرارگیری بر روی میانگین ۸۶ قابل قبول است. کیفیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته نیز با قرار گرفتن بر روی میانگین ۷۵ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

بر اساس این گزارش شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

نظر شما