شناسهٔ خبر: 159574 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فرمانداران با جدیت با تمامی تخلفات انتخاباتی برخورد کنند

حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: فرمانداران با جدیت با تمامی تخلفات انتخاباتی برخورد کنند.

به گزارش«نماینده» ،حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران اظهار کرد:راهبرد ستاد انتخابات استان تهران قانونمداری، بی طرفی کامل در روند اجرای انتخابات برمدار اخلاقمداری است.

وی افزود:ستاد انتخابات استان به عنوان هماهنگ کننده و پشتیبان فرمانداران در حوزه های انتخابیه است.

حسن بیگی گفت: فرمانداران با جدیت با تمامی تخلفات انتخاباتی برخورد کنند.

وی بیان کرد: راهبرد ستاد انتخابات استان تهران قانونمداری، بیطرفی کامل در روند اجرای انتخابات برمدار اخلاقمداری است.

نظر شما