شناسهٔ خبر: 157168 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

احکام ضمانت تبعی در قراردادهای تجاری تعیین شد

مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احکام ضمانت تبعی در قراردادهای تجاری را تعیین کردند.

به گزارش «نماینده»  ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس چند ماده از لایحه تجارت را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲۷۴ این لایحه ضمانت بر دو قسم است؛ ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

مطابق با ماده ۲۷۵ در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

مطابق با ماده ۲۷۷ این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

گفتنی است، ماده ۲۷۹ این لایحه جهت بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

نظر شما