شناسهٔ خبر: 156573 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: شورای نگهبان

آیت الله یزدی: اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند پس هزینه های هنگفتی که برای نمایندگی صرف میکنند برای چیست؟

آیت الله یزدی آیت الله یزدی گفت: اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند پس هزینه های هنگفتی که برای نمایندگی صرف میکنند برای چیست؟ مگر در دوره چهارساله در مجلس قرار است چقدر حقوق به آنان پرداخت شود؟ پس معلوم است که دنبال چیزهای دیگری هم هستند.

به گزارش «نماینده»، آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان اظهار داشت: میان برخی نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت هایی وجود دارد؛ به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا میزنند و از آنان میخواهند که "فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده"

وی ادامه داد:در این گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید میکنند که اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار میکنند یا برای پاسخ به سوال و یا استیضاح، آنان را به مجلس فرامیخوانند.

یزدی گفت:اگر میان وزرا و اینگونه وکلا قراردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاستفاده شود، چون وزیر هم امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند.

وی تصریح کرد: اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند پس هزینه های هنگفتی که برای نمایندگی صرف میکنند برای چیست؟ مگر در دوره چهارساله در مجلس قرار است چقدر حقوق به آنان پرداخت شود؟ پس معلوم است که دنبال چیزهای دیگری هم هستند.

نظر شما