شناسهٔ خبر: 155373 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین

انصارالله و تغییر بزرگ در معادلات جنگ یمن

سیدجعفر قنادباشی سعودی که در چند سال اخیر با اتخاذ رویکرد تهاجمی به نیابت از کشورهای غربی در آتش بحرانهای منطقه دمیده است، اکنون خود را گرفتار در باتلاق یمن می بیند.

«نماینده»/سیدجعفر قنادباشی: جنوب شــبه جزیره عربســتان این روزها همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده و در صدر اخبار رســانه ای قرار گرفته؛ جایی که پابرهنگان یمنی در طول چهار ســال گذشــته چکمه‌پوشــان غربی ـ عربی را زمینگیر کرده و به آنها اجازه عرض اندام نداده‌اند.

 اگرچه حملات گاه و بیگاه نیروهای یمنی به اهدافی در عمق خاک عربســتان، که در واکنش به ادامه جنایات ائتلاف متجاوز سعودی و کشــتار مردم بی‌دفاع یمن صورت می‌گیرد، مسبوق به سابقه بوده، اما در دو روز گذشــته تحولاتی روی داد که میتواند تمام معادلات آینده این نبرد را به نفع مقاومت تغییر دهد.

 روز ســه شنبه بود که نیروهای مشترک یمنی از هدف قرار دادن اهداف حیاتی در عمق خاک عربستان خبر دادند. در این حمله که با هفت پهپاد صورت گرفت، شاه لوله انتقال نفت عربستان از شرق به غرب و چند تلمبه‌خانه تأسیسات نفتی شرکت ارامکو ســعودی هدف قرار گرفت.

هنوز انتشار این رویداد مهم از صدر اخبار خبرگزاری ها خارج نشده بود که دیروز نیز شبکه خبری المیادین از انجام 10  عملیات نظامی نیروهای یمنی علیه اهداف مهم در عمق خاک عربستان خبر داد. ایــن وقایع از تحول بزرگ در صحنه نبرد و تغییر رویکرد یگان‌های مردمی یمن از تدافعی به تهاجمی و کشــاندن جنگ به داخل خاک عربستان حکایت دارد.

پیش از این محمد عبدالسالم، سخنگوی انصارالله در اظهاراتی از این تغییر خبر داده و به ائتلاف سعودی هشدار داده بود که اگر همچنان به تجاوزات خود و کشتار مردم بی دفاع یمن ادامه دهند، باید منتظر عواقب آن باشند.

 از ســوی دیگر این حملات پیام و پیامدهای مهمی برای سعودی به دنبال دارد.

 ریاض حال مســلماً به این نکته واقف اســت که پس از پیشرفتهای چند سال اخیر اانصارالله در زمینه موشــکی و پهپادی هیچ دســت برتری در جنگ ندارد. عربســتان در طول چهار سال گذشــته همه حربه‌های جنگی از جمله بمباران موشــکی و هوایی، عناصر مزدور و اجیر شده، توان زمینی و دریایی را استفاده کرده، اما به در بســته خورده است.

 به نظر میرســد ریاض اکنون باید به طور جدی تر گزینه‌های سیاسی؛ یعنی عقب‌نشینی و دست برداشتن از جنگ را روی میز گذاشــته و مورد بررســی قرار دهد.

سعودی که در چند سال اخیر با اتخاذ رویکرد تهاجمی به نیابت از کشورهای غربی در آتش بحران‌های منطقه دمیده است، اکنون خود را گرفتار در باتلاق یمن میبیند؛ مسئله ای که اگر حاکمان آل سعود برای آن تدبیری نیندیشند می‌تواند برای آنها گران تمام شده و پایه‌های پادشاهی آنها را به لرزه درآورد.

نظر شما