شناسهٔ خبر: 132380 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

نمایندۀ مردم خرمآباد در گفتگو با هفته نامۀ «نماینده»، مطرح کرد:

عدم گردش سرمایه دلیل تعطیلی بخش عمده بنگاه های اقتصادی

ملکشاهی راد.jpg بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادیمان نیز به دلیل عدم گردش سرمایه و همچنین عدم بازار فروش مناسب، تعطیل است. کارگاههای بسیار زیادی داریم که تعطیل شده و به دنبال آن، کارگران نیز بیکار گشته اند.

به گزارش هفته نامه «نماینده» «محمدرضا ملکشاهی‌راد» منتخب مردم خرم‌آباد از استان لرستان در دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی است. وی همچنین پیش از این نمایندگی این حوزۀ انتخابیه را در دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی داشته است. ملکشاهیراد کمیسیون عمران را برای خدمت به مردم برگزیده است.

این نماینده در نطق میان دستوری که در ۲۵ خردادماه سال جاری داشت، نسبت به برخی جناحی عمل کردنها در رابطه با امور مردم، اظهار داشت: «مردم از جناح‌بازی‌های سیاسی و درگیری‌های بی‌حاصل به ستوه آمده و چشم انتظار اقداماتی برای بهبود وضعیت ناخوش اقتصادی هستند.» وی در گفتگو با هفته نامۀ «نماینده» به اهم مشکلات حوزۀ انتخابیهاش پرداخته است. مشروح گفتگوی هفته نامۀ «نماینده» با محمدرضا ملکشاهی راد نمایندۀ مردم خرمآباد در دهمین و هشتمین دورۀ خانۀ ملت در ادامه آمده است.


به عنوان اولین سؤال، کمی دربارۀ اهم مسائلی که دغدغۀ مردم این منطقه است، توضیح بفرمائید.

استان لرستان جمعیتی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر دارد. معادن زیاد و زمینهای کشاورزی بسیار با کیفیت و دارای خاک حاصلخیز مطلوبی دارد. دارای منابع طبیعی بکری است و همچنین از آب فراوانی برخوردار است علیرغم خدمات خوبی که در این استان شده است اما اگر بخواهیم براساس شاخصها بسنجیم در مقایسه با دیگر استانها این خدمات قابل تأمل است. یعنی عقبماندگیهای استان لرستان حکایت از بیتوجهی دولتها در گذشته و امروز دارد. زمانی که آمار میزان نرخ بیکاری کشور اعلام میشود، همواره شاهد هستیم که استان لرستان جزو ۳ استانی است که بیشترین نرخ بیکاری را دارد. از این رو با قدری بررسی در نیازها و مطالبات مردم متوجه میشویم که اولویت اصلی خواستههای آنها حلوفصل اشتغال و بیکاری جوانان است. چراکه چرخۀ زندگی افراد بیکار این منطقه به سختی میچرخد.


آیا پتانسیلی در این شهرستان وجود دارد که با تقویتش بتوان قدری اوضاع بیکاری را در آن سروسامان داد؟

برای اینکه بتوان وضعیت اشتغال را سروسامان داد ابتدا باید به دنبال تقویت زیرساختها بود. بهطور مثال در بحث اشتغال شهرستان خرمآباد باید به تقویت و ساماندهی زیرساختهای ۳ بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اقدام کرد. مهمترین عامل برای رونق و تقویت حوزۀ کشاورزی، تأمین و توزیع آب مورد نیاز است. باید با آبیاری مکانیزه، زمینهای دیم منطقه را تحت پوشش کامل قرار داد.


در حال حاضر استان متبوعتان چه میزان از زمینهای آبی کشور را به خود اختصاص داده است؟

اکنون میانگین زمینهای آبی کشور ۴۶ درصد است که استان لرستان ۲۳ درصد از این مقدار را به خود تخصیص داده است. یعنی نصف میانگین کشور از آن این استان است. علیرغم این حجم از زمینهای آبی، سالانه حداقل ۱۳ میلیارد مترمکعب آب روان از استان خارج میشود. از این رو ما کمترین ذخیرۀ آب در کشور یعنی یک صدم درصد کل را در اختیار داریم.


سدهای آبی این منطقه چقدر توانسته است که در بحث آبیاری این منطقه کمک کند؟

در حال حاضر علیرغم ایجاد سدها اما هنوز زیرساختهای شبکههای آبیاری برای انجام امور آبیاری آنها آماده نشده است. این موضوع نمونۀ سادهای از بیتوجهی دولت است.


خواستهتان از دولت در این رابطه چیست؟

امروز کشاورزی شهرستان خرمآباد به منظور افرایش اشتغالزایی و تولید ثروت در استان نیازمند حمایت جدّی دولت است. لازم است سدها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اقدامات در زمینۀ سدسازی بیش از پیش انجام گرفته و آبیاری مکانیزه نیز در دستور کار قرار گیرد. باید زمینۀ سرمایهگذاری برای سرمایهگذار در بخش صنعت فراهم شود. زیرساختهای حملونقلی مورد توجه قرار گیرد، در لرستان هنوز راه آهن نداریم. اقدامات عمرانی برای ساخت جادههای چهار باندۀ استان هنوز تمام نشده است. همچنین تنها بخشی از کارهای عمرانی آزاد راه انجام شده است.


شرایط بخش صنعت این منطقه به چه شکل است؟

قطعاً امروز صنعت منطقه رونقی ندارد. بخش عمدهای از آن از گذشته تا به حال تعطیل شده است. بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادیمان نیز به دلیل عدم گردش سرمایه و همچنین عدم بازار فروش مناسب، تعطیل است. کارگاههای بسیار زیادی داریم که تعطیل شده و بهدنبال آن، کارگران نیز بیکار گشتهاند.


آیا گردشگری میتواند محرکی برای رونق اقتصادی این منطقه باشد؟

استان لرستان در حوزۀ خدماتی و گردشگری میتواند قطب بزرگی در کشور باشد اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و امکانات کافی در این زمینه، این موضوع بهمنصه ظهور نپیوسته است. باید دولت فکری به حال زیرساختهای گردشگری کند. مناطق زیادی برای جذب توریست و گردشگر وجود دارند که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم همچون جاده و اقامتگاه، بلااستفاده ماندهاند.


برای تکمیل پروژههای نیمه تمام منطقه دولت بودجۀ لازم را در نظر گرفته است؟

حدود ۷ هزارمیلیارد تومان برای این پروژهها نیاز داریم اما این در حالی است که در بودجۀ ۹۶، ۳۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. امسال کمتر از ۱۰درصد اعتبار برای تکمیل این پروژهها تخصیص داده شده است که با این روند سالهای سال تکمیل پروژههای نیمه تمام به طول میانجامد. اگر بخواهیم زیرساختها را آماده کنیم تا بتوانیم استان را به شاخصهای میانگین کشوری برسانیم، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیازمند است که اگر بخواهیم در طول ۵ سال آن را انجام دهیم، سالی ۴ هزار میلیارد تومان به سرمایهگذاری در این زمینه احتیاج داریم. بنابراین، این روند نمیتواند به آبادانی استان لرستان و امیدواری جوانان این منطقه برای یافتن شغل مناسب کمک کند.


فکر میکنید چه عواملی میتواند در بهتر شدن شرایط اقتصادی استان لرستان و شهرستان خرمآباد، مؤثر باشد؟

باید زمینۀ صادرات کالاها و محصولات کشاورزی این منطقه را بیش از پیش فراهم کنیم. بخشی از استان را به صورت منطقۀ ویژۀ اقتصادی درآوریم. به ایجاد بندر خشک در استان اقدام کنیم چراکه استان لرستان ثقل مهمی برای حملونقل کالا میان چندین استان کشور تلقی میشود.

از سوی دیگر اگر زمینۀ صادرات حبوبات استان فراهم شود، این محصول میتواند نقش مؤثری در تولید ثروت و اشتغال منطقه داشته باشد. امروز شیلات لرستان وضعیت مناسبی دارد. حتی فکر میکنم در رابطه با تولید ماهیهای سردابی رتبۀ اول را در کشور دارد. بنابراین با ساخت و تجهیز مجتمعهای ۶ و ۱۰ هزار تنی میتوان روند اشتغال مردم این منطقه را تسریع بخشیم. همچنین با فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری خارجی در بخش کشت و صنعت بستر مناسبی برای رشد تولید و اشتغال این منطقه فراهم خواهد شد.


آیا میتوان با استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی بهنحو مطلوب در رونق اقتصادی این استان اقدامی ویژه کرد؟

یکی از مزیتهای استان، گیاهان دارویی است که حود بیش از ۹۰۰ نوع گیاه دارویی در این منطقه وجود دارد. راهاندازی کارخانههای داروسازی تست دارو و گیاهان دارویی میتواند مزیت بسیار مطلوبی در امر بهبود شرایط اقتصادی استان باشد. همچنین تولید لبنیات و گسترش مجتمعهای دامداری و دامپروری و ایجاد بازار فروش برای آنها در خارج از کشور بهویژه عراق میتواند زمینۀ اشتغال و تولید ثروت را تاحدود زیادی برای مردم لرستان فراهم کند.


از جمله مهمترین معادن این منطقه چیست؟

معادن سنگ گرانیت و سنگ گوهره و همچنین معادن قیر طبیعی است. صادرات در زمینۀ سنگها بهصورت خامفروشی است البته تا حدودی برخی از کاخانهها عمل فرآوری را انجام میدهند اما در قیر طبیعی صادرات نداریم.


دولت اخیراً مصوبهای در مورد توجه به مسئلۀ بیکاری داشته است؟

مصوباتی از جمله دربارۀ راهاندازی شهرک پتروشیمی خرمآباد داشت. این پتروشیمی در جذب نیروی کار میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در منطقه داشته باشد که هنوز اجرایی نشده است. زمینۀ اشتغال است.


وضعیت بهداشت و درمان و راههای مواصلاتی خرمآباد را نیز شرح دهید.

در رابطه با راههای روستایی مشکلاتی داریم اما نسبت به گذشته توسعۀ بسیار مطلوبی صورت گرفته است. بیشتر راههای دسترسی در استان لرستان و خرمآباد خوب است. در بخش بهداشت و درمان نیز بیمارستانهای تخصصی نداریم یا تجهیزات و امکانات پزشکی در استان بسیار کم است. ازاینرو شرایط درمانی مردم مناسب نیست. به نحوی که در رتبهبندی کشوری رتبۀ ۴۴ را داریم.


بهعنوان سؤال آخر، سهم گردشگری برای رونق اقتصادی این منطقه را چقدر میدانید؟

استان لرستان ۴۰ پل تاریخی ثبت شده دارد. آبشارها و چشمههای فراوانی دارد. به طور کلی دارای طبیعت بسیار بکری است. اگر بخواهید بسیاری از مکانهای دیدنی و طبیعت آن را با دیگر استانها مقایسه کنید قطعاً رتبۀ بالایی به آن     میدهید. این استان میتواند قطب گردشگری کشور باشد این در حالی است که امروز شرایط برای این امر فراهم نیست. ازاینرو از دولت میخواهیم به این موضوع توجه جدّی داشته باشد.

نظر شما