بازنشستگان

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۰۴-۲۸ ۱۴:۳۱

    آخرین‌خبرازهمسان‌سازی‌حقوق‌بازنشستگان

    به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در سال جاری نیز اعتباری بدین منظور اختصاص داده شده و بازنشستگان تقاضای اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق را دارند که در سال جاری نیز علاوه بر اجرای مرحله قبل در صورت تامین منابع نسبت به این موضوع اقدام می کنیم.