شناسهٔ خبر: 87428 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ

نیم نگاهی به مهمترین طرح ها و لوایح در سومین کارنامه بهارستان نهم/۳

طرحی شرعی که جنجالی خوانده شد!

به گزارش نماینده، چهارم فروردینماه سال ۹۳ به نام حادثهای تلخ ثبت شد و علی خلیلی، جانباز امربهمعروف و نهی از منکر پس از سه سال به دلیل جراحات ناشی از اقامه واجب شرعیاش، به درجه رفیع شهادت رسید.

با توجه به این حادثه و حوادث بیشمار مشابه، بهارستانی آستینها را بالا زدند و عزمشان را برای از غربت درآوردن این واجب الهی جزم کردند.

در همین راستا لاریجانیِ رییس مجلس پیرامون توجه ویژه به ناهیان از منکر و امران به معروف تذکر داد و هنوز فروردینماه به پایان نرسیده بود اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوه دشت و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی خانه ملت خبر از نوشتن نامهای به لاریجانیِ رئیس قوه قضائیه داد و اشاره کرد که در مکتوبش از ریاست قوه قضائیه خواستهاند که اگر در قوانین فعلی کشور درباره حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نواقصی وجود دارد و احیاناً نیاز به قانونگذاری است، مباحث را به مجلس پیشنهاد کند تا بهسرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

تعداد افراد مورد ضرب و شتم و حتی کشتهشده در راه امربهمعروف از حد شمارش خارج است

تلاشها ادامه داشت تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبهی اولین روز تابستان نمایندگان درخواست دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رسانند.

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح دوفوریتی مذکور طی سخنانی گفت: در ماههای اخیر بارها درباره ضرب و شتم و حتی کشته شدن آمران به معروف و ناهیان از منکر شنیدهایم که همین موضوع ضرورت ارائه و تصویب طرحی در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دوچندان می‌‌کند. تعداد افراد مورد ضرب و شتم واقعشده و حتی کشتهشده در این راه به صورتی است که من نمیتوانم عدد آنها را بشمارم. اهانت و توهین به ناهیان از منکر و آمران به معروف توجیهپذیر نیست و برای حمایت از آنها، با توجه به آغاز فصل تابستان و همچنین ماه مبارک رمضان، باید این طرح را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه خبر از حادثهای تلخ داد و گفت: سه یا چهار روز قبل یکی از دوستان فعال فرهنگی زمانی که به یک خانم که پشت فرمان اتومبیل حجابش را رعایت نکرده بود، تذکر داد، آن خانم در پاسخ به این تذکر لباسهای دیگر خود را نیز درآورد، پسازاین اتفاقات و حضور نامبردگان در کلانتری، آنها حق را به خانم میدهند و حتی به فرد ناهی از منکر میگویند تو مزاحم نوامیس مردم شدهای!

در ادامه این جلسه کمالالدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل هم که بهعنوان مخالف درخواست دو فوریت این طرح ثبتنام کرده بود، با تأکید بر اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: امیدوارم این طرح ابتر نشده و افراطوتفریط در آن لحاظ نشود.

و جالب اینکه مهرداد بائوجلاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز که برای مخالفت با درخواست دو فوریت این طرح ثبتنام کرده بود، گفت: “در مخالفت صحبت نمیکنم”.

اختلافنظرها بر سر جامعیت طرح/ کسی در اصل و ضرورت طرح تردید ندارد

ادامه بررسیها به روز سهشنبه رسید و در جلسه علنی سومین روز تابستان، بهارستانیها با درخواست سلب یکفوریت از طرح دوفوریتی آمران به معروف و ناهیان از منکر که توسط ۱۷ نفر از وکلای ملت ارائهشده بود، با ۱۱۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

علی لاریجانی پس از تصویب این درخواست، در سخنانی اظهار داشت: از فحوای مباحث آقایان در اهمیت طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تردیدی نیست و باید این طرح با سرعت در مجلس به تصویب برسد.

وی افزود: اختلافنظری بین دو کمیسیون فرهنگی و قضایی وجود داشت که میگفتند باید طرحهایی که در این زمینه در این کمیسیونها بررسی شده، با یکدیگر تجمیع شوند تا طرح جامعتری به مجلس ارائه شود وگرنه در اصل این طرح، کسی تردیدی ندارد، موضوع بررسی طرح مذکور در کمیسیون مشترک نیز در هیئترئیسه موردبحث و بررسی قرار میگیرد، اما درهرصورت این طرح باید به دلیل اهمیت بالای آن، هرچه سریعتر بررسی شود.

علیرغم مخالفت شدید دولتیها، کلیات طرح با قاطعیت تصویب شد

بررسیها و تلاشها برای ارائه طرحی جامع، در دستور کار کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی قرار گرفت. تا اینکه جلسه صحن علنی در شانزدهمین روز پاییز به بررسی کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اختصاص یافت.

علیرغم مخالفت شدید معاون پارلمانی رییسجمهور، وکلای مردم در بهارستان با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان کلیات این طرح را به تصویب رساندند و بررسیها در مورد جزئیات به روزهای آینده موکول شد.

انصاری معتقد بود: در این طرح ستادی با ۱۷ عضو در نظر گرفته شده است که ۶ نفر وزرا و ۱۱ نفر از مقامات دیگر از جمله ۳ مجتهد، دبیر ستاد ائمه جمعه و یکی از ائمه جمعه تهران بهعنوان رئیس این ستاد تعیین شده است و مقرر شده این مصوبه برای قوا و دستگاهها لازمالاجرا است. ستادی که ۱۱ عضو آن غیردولتی هستند چگونه میتواند مصوباتی داشته باشد که برای دولت، مجلس و قوه قضائیه لازمالاجرا باشد و اگر هم مصوبات آن اجرا نشد تخلف بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

معاون پارلمانی رئیسجمهور تأکید داشت: این تشکیلات با چنین شکلی نهتنها کمکی به امربهمعروف نخواهد کرد بلکه موجب هرجومرج شده و پاسخگویی را از بین میبرد.

تعبیرات دو پهلوی رئیسجمهور/ رئیسجمهور تیشه به ریشه خود نزند!

بعد از تصویب کلیات، هجمهها و واکنشهای مخالفین این طرح که از جریانی خاص بودند، علنیتر شد. در این میان حادثه اسیدپاشیهای اصفهان را هم دستآویزی برای انتساب بیربط این حوادث دلخراش نسبت به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار دادند.

در میانه هیاهوهای جنجالسازان، رئیسجمهور نیز در آخرین روز پاییز طی سفر استانیاش به زنجان با حرفهایی دوپهلو از این طرح یاد کرد. شیخالرئیس دولت تدبیر و امید در اجتماع مردم زنجان تأکید کرد: “امربهمعروف و نهی از منکر اختصاص به هیچ فرد، جناح و دستهای ندارد، هیچکس نمیتواند بگوید من آمر به معروف و ناهی از منکرم؛ و هیچکس نمیتواند جناح، دسته و گروهی را بهعنوان عملکننده به منکر متهم نماید ... خیلی دوست دارم که پایان کار مجلس شورای اسلامی در مسئله امربهمعروف و نهی از منکر انسجام بیشتر جامعه، وحدت بیشتر جامعه و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد”

دکتر روحانی اظهاراتش را اینگونه ادامه داد: “اساس معروف امنیت، برادری، کرامت انسانی و احترام به یکدیگر است و مباد که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم. دروغ، تهمت، رشوهخواری، بورسیههای تقلبی را منکر نپنداریم. از صبح تا شب فقط یک مسئله و آن بدحجابی را بهعنوان منکر مطلق تلقی کنیم. ”

اظهارات دوپهلو و مغالطه آمیز رئیسجمهور که البته تنها به این طرح اختصاص نداشت، واکنشهای بسیاری را در پی داشت. بهعنوانمثال لاله افتخاری نماینده مردم تهران در این خصوص تصریح کرد: “رئیسجمهور ابتدا باید این طرح را مطالعه کنند و به عقبه خودشان برگردند و تیشه به ریشه خودشان نزنند و بر روی مشاورین خود که برخی مسائل را به ایشان انتقال میدهند، بازنگری کنند چون ممکن است آنها آقای رئیسجمهور را از معروف بازداشته و بهسوی منکر سوق بدهند. ”

 

عضو کمیسیون فرهنگی افزود: “مصادیق امربهمعروف و نهی از منکر بسیار زیاد است و عدم اجرای قانون، عدم توجه به بیانات رهبری و فساد و رشوهخواری نیز یکی از مصادیق منکر است. قطعاً آقای روحانی مصادیق امربهمعروف و نهی از منکر را میداند؛ یکی از این مصادیق عدم انتصاب افراد ناشایست است؛ چون بههرحال برخی از این مصادیق درباره مسئولین حکومت اسلامی است. بهجای اینکه فوراً در حوزه امربهمعروف و نهی از منکر ذهنها را به سمت بحث عفاف و حجاب ببریم که قطعاً هم مهم است، باید بدانیم که این طرح مصادیق بسیار گسترده امربهمعروف را بیان و بر لزوم اجرای این فرضیه از سوی مردم نسبت به مسئولان و برعکس تأکید دارد. ”

نزاع، اختلاف، تشویش اذهان، درگیری و دعوا ...

کلیدواژههایی برای خط دهی نسبت به طرح امربهمعروف

۴ آبان ماه بازهم مجید انصاری در مورد این طرح به ایراد نطق پرداخت، سخنانی که برخی نمایندگان آن را تشویش اذهان میخواندند. بهعنوان نمونه بهرام بیرانوند در واکنش به سخنان معاون پارلمانی رییسجمهور تصریح کرد: “امروز که مجید انصاری از سوی دولت درباره این طرح سخن میگفت از کلیدواژههایی مانند نزاع، اختلاف، تشویش اذهان، درگیری و دعوا استفاده میکرد که آدم احساس میکند بجای ایراد نقطه نظرات کارشناسی در حال خط دادن درباره این موضوع هستند که خود این کار باعث تشویش اذهان عمومی میشود. ”

ایرادات جزئی شورای نگهبان به طرح/ شورای نگهبان از هویت فقه شیعی دفاع کرد!

شورای نگهبان ۱۴ ایراد را به این طرح وارد دانست! همین یک جمله کافی بود تا جنجالسازان و مخالفان داخلی و همچنین معلومالحالان خارجی طرح حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” ذوقزده شوند. طرحی که در تصویبش عزم مجلسیها جزم بود و در مقابل هوچی گران همیشگیِ جریان خاص، مغالطهها و سنگاندازیهایشان از ابتدا در برابر این طرح مشهود بود. این بار سخن و خبر عادی نجات الله ابراهيميان در لوای سخنگوی شورای نگهبان دستآویز مناسبی شد تا خوراک خبری جنجالسازان در مخالفت با طرح امربهمعروف فراهم شود.

خبر ۱۳ دیماه آقای سخنگو عادی بود و همانگونه که پیشبینی میشد این طرح نیز همانند بسیاری از طرحها با ایرادات شورای نگهبان روبهرو و ۱۴ بند از این طرح نیازمند اصلاح اعلام شد. ايراداتي جزئی كه رفع آن به اصل طرح ضربه نمیزد.

بااینحال مخالفان این طرح که ازقضا سالهاست هجمه به شورای نگهبان خوراک جنجالهایشان محسوب میشود، رأی شورای نگهبان را بیسابقه خواندند و بازگشت این طرح برایشان فرصتی دوباره برای حمله به این طرح شد تا آنجا که این بار بیپرده آن را آنارشیسم شرعی خواندند و در بزرگنمایی ایرادات به طرح امربهمعروف تا آنجا پیش رفتند که حتی اقدام عادی شورای نگهبان را مقابله علیه “آنارشیسم شرعی” نام نهادند.

معارضانِ این طرح دینی که برای حمایت و اجرای فریضهای شرعی تنها با ۲۳ مخالف در مجلس تصویبشده است؛ در لابهلای مغالطههایشان حتی ابایی نداشتند که بگویند: “شورای نگهبان در بررسی “طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” از هویت فقه شیعی دفاع کرد!

حمایت از آمرانبهمعروف در لابهلای هیاهوی بودجه گم نشد

مخالفان این طرح که طرحی جنجالی میخواندنش؛ علاوه بر مغالطههای بیپایه خود که بهوضوح میدانستند راه بهجایی ندارد، هجمه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به این امید ادامه دادند که برگشت این طرح از طرف شورای نگهبان در هیاهوی بررسی بودجه و سرشلوغیهای مجلس، منجر به فراموشی این طرح شود. در همین راستا بهعناوینمختلف و با بیانهایی متفاوت در رسانههای این جریان چنین عنوان شد (بخوانید آرزو شد) که با توجه به فرصت باقیمانده از دوره نهم مجلس و حجم بالای طرحهای منتظر در نوبت صحن علنی، چنین انتظاری را ایجاد میکند که طرح رد شده بهصورت نیمهکاره رها شود!

البته توهم ذوقزدگی جنجالسازان این طرح را دیری نپایید و بررسیهای این طرح در بیست و چهارمین روز دیماه در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی مجلس به پایان رسید و در جلسه علنی ۱۴ بهمنماه با ۱۴۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در بهارستان، تصویب شد.

ولی این بار نیز شورای نگهبان در اولین دهه از آخرین ماه سال ایراداتی جزئی را به این طرح وارد دانست؛

۱. سامحه در تنظیم عبارت ماده ۱۳ و تبصره آن، موجب بروز اشکال گردیده است؛ چنانچه مجنیعلیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفا دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.

۲. در ماده ۱۶ و تبصرههای ۱ و ۲ آن، علیرغم اصلاحات بهعملآمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد.

بهعلاوه عبارت “اجرای سایر وظایف” در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳. در خصوص تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۶، چون اصلاحی به عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده ۱۶، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.

۴. با عنایت به اینکه اشکال ماده ۱۶ رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۱۹، کماکان به قوت خود باقی است.

۵. در ماده ۲۰، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

۶. در ماده ۲۳، علیرغم اصلاح بهعملآمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است”

ایراداتی که به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی قرار است در جلسات مشترک با نماینده شورای نگهبان موردبررسی قرار گیرد.

نظر شما