یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳

نصب ابرسازه ۲۴۰۰ تنی فاز 14B پارس جنوبی