شناسهٔ خبر: 74385 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

عباس سلیمی نمین در گفتگو با نماینده:

پادشاه عمان یکی از دلالان آمریکا در منطقه است

سلیمی نمین رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ضمن اشاره به میانجیگری های عمان تأکید کرد: قطعا در مذاکرات سنگین اینچنینی، چند لایه عمل می شود و این چند لایگی قابل فهم است. یکی از دلالان آمریکا در منطقه، پادشاه عمان است

عباس سلیمی نمین در گفتگو با نماینده، تصریح کرد: مذاکرات قطعاً یک وجه آشکار و یک وجه پنهان داشته است. البته امیدوارم وجه پنهان مذاکرات برای عموم جامعه باشد و برای تصمیم سازان و ملحوظ کنندگان مبانی در سطوح بالایی نظام هیچ نقطه پنهانی وجود نداشته باشد.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ضمن اشاره به میانجیگری های عمان تأکید کرد: قطعا در مذاکرات سنگین اینچنینی، چند لایه عمل می شود و این چند لایگی قابل فهم است. یکی از دلالان آمریکا در منطقه، پادشاه عمان است که از قدیم خبرهایی را می آورده و می برده و امر دلالی را برعهده داشته است. همچنین برخی تماس های پنهان در این کشور(عمان) صورت می گرفت. طبیعتاً برای اعتبار دادن به پادشاه عمان، مسقط برای مذاکرات انتخاب شد. البته دیگر کشورها نیز در لایه های پنهان نقش آفرینی هایی داشته اند که بحثی مفصل میطلبد.

سلیمی نمین در نهایت اظهار داشت: توافق در وقت نهایی خیلی محتمل است ولی معتقدم توافق صورت بگیرد یا نگیرد در هرصورت اگر بر اساس مصالح ملی باشد، موفق هستیم.

نظر شما