شناسهٔ خبر: 64589 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

آصفري در گفت و گو با "نماينده":

نمايندگان با استيضاح فرجی دانا وحدت دو فراكسيون مجلس را به نمايش گذاشتند

آصفری عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: كساني كه مي گويند استيضاح فرجی دانا مختص يك فراكسيون و يك جريان در مجلس بوده از مجلس شناخت ندارند و بيرون ازگودهستند زيرا قاطبه نمايندگان مجلس اصولگرا هستند و با اين اقدام وحدت بين دو فراكسيون در مجلس را به نمايش گذاشتند.

محمدحسن آصفري، نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار نماینده  با اشاره به وحدت اصولگرایان در جلسه استیضاح فرجی دانا، گفت: استيضاح وزير علوم عكس العملي بود به اقداماتي كه برخي جريان هاي تندور براي نفوذ به دانشگاهها داشتند و مي خواستند اين فضا را زهر آلود كنند و براي پيشبرد افكار و مقاصد خودشان سو استفاده هايي كنند.

وي ادامه داد: مي توان گفت اين پوست خربزه اي بود كه تندورهايي مانند جريان مشاركت و سازمان مجاهدين زيرپاي دولت انداختند. آنها دنبال ايجاد در گيري در كشور بودند و مي خواستند فضاي سال هاي ۷۸ را دوباره ايجاد كنند و مجلس هم از باب اينكه اصولگراست با حركتي  فراجناحي سعي كرد فضاي كشور و دانشگاه ها را آرام نگه دارند.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: كشور در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي نياز به آرامش دارد و برخي هميشه بدنبال اين هستند تا فضاي كشور را ملتهب كرده و ناامني ايجاد كنند و بهترين فرصت شان هم استفاده از فضاي دانشگاه و دانشجويان است.

آصفري يادآور شد: ما در مجلس دنبال اين بوديم تا جلوي حضور اين عناصر را در دانشگاه ها بگيريم و نگذاريم كشور به سمت جريانات و اقدامات ضد امنيتي برود.

وي تاكيد كرد: كساني كه مي گويند اين استيضاح مختص يك فراكسيون و يك جريان در مجلس بوده از مجلس شناخت ندارند و بيرون از گود هستند زيرا قاطبه نمايندگان مجلس اصولگرا هستند و با اين اقدام  وحدت بين دو فراكسيون در مجلس را به نمايش گذاشتند.

نظر شما