شناسهٔ خبر: 64248 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

جعفری در گفتگو با نماینده:

سناریوی مهاجرانی نباید در مجلس نهم تکرار شود

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح فرجی دانا، گفت: نباید اجازه دهیم سناریوی مهاجرانی در مجلس پنجم در مجلس نهم تکرار شود.

قاسم جعفری در گفتگو با نماینده، ضمن اشاره به وعده و عید به نمایندگان جهت انصراف از استیضاح وزیر علوم با یادآوری اتفاقات رخ داده در ماجرای استیضاح مهاجرانی تصریح کرد: من فقط به همکارانم در مجلس این نکته را به عنوان طلبه دانشجو یادآور می شوم که اجازه ندهیم سناریوی مهاجرانی مجلس پنجم تکرار شود او خیلی قشنگ آمد حرفهایش را زد و بعدا دیدم مهاجرانی چه کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچینین یادآور شد: مهاجرانی با کتاب استیضاح خود که در یک ماه هیفده بار چاپ شد بچه های ارزشی را خورد کرد و با غرور تمام گفت: «من از این کتاب سرمایه دار شدم» و بعدا فهمیدیم چه اشتباه استراتژیک صورت گرفت.

جعفری در نهایت تأکید کرد: نباید مجلس نهم به مجلس پنجم تبدیل و سناریوی مهاجرانی تکرار شود.

نظر شما