شناسهٔ خبر: 48349 - سرویس تاریخ
نسخه قابل چاپ

برگی از تاریخ / امام خمینی :

انقلاب ایران اسلامی است نه ملی

من متأسفم از این اشخاص كه دعوي ملیت مي‎كنند و با اغراض ملت مخالفت مي‎كنند. آنها كه با اسم ملیت و با اسم خلق‎دوستي خنجر به پشت ملت مي‎زنند بیدار بشوند بدانند كه یا سران آنها سرسپردۀ اجانب هستند و مي‎خواهند مسائل را برگردانند به حال اول، یا بكشند طرف چپ یا بكشند طرف راست. اینها بیدار بشوند

34 سال پیش در چنین روزی امام خمینی در یک سخنرانی مهم در مورد انقلاب اسلامی و ذات آن سخن گفته و اظهارات برخی گروه ها و افراد ملی گرا را به شدت مورد نقد و رد و ابطال قرار دادند.

اهم نکات مطرح در این سخنرانی عبارت است از :

1-  این قیامي كه از 15 خرداد شروع شد و تاكنون باقي است ـ و امید است باقي باشد تا همۀ اهداف اسلام جامه عمل بپوشد ـ قیامي اسلامي است؛ قیامي ایماني است؛ پیرو هیچ قیامي نیست. همه مي‎دانیم كه 15 خرداد مبدأ عطفي بود در تاریخ؛ نه پیرو نهضتهاي دیگر، قیامهاي دیگر. این شعار باید محفوظ باشد كه این قیام «قیام ملي» نیست، این قیام «قیام قرآني» است ، این قیام «قیام اسلامي» است.3-    آنها كه در صدد هستند این نهضت را منحرف كنند از جهت اسلامیت، آنها بدانند كه خائن بر اسلام هستند؛ خائن بر ملت هستند. امروز باید شعار همان شعار اسلامي باشد: «جمهوري اسلامي». آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهوري كنار بگذارند، اینها خائناني هستند كه در ملت مي‎خواهند اختلاف ایجاد كنند. آنها كه مي‎خواهند كلمۀ «دمكراتیك» را بر این عبارت اضافه كنند، آنها غربزدگاني هستند كه نمي‎فهمند چه مي‎گویند.
2-    آنها كه در نوشتجات خودشان دم از دمكراتیك مي‎زنند، اینها یا جاهلند و نمي‎فهمند چه مي‎كنند، یا عامدند و خائن. مطبوعات تجدیدنظر بكنند در نوشته‎هاي خود. قلمداران تجدیدنظر بكنند در نوشته‎هاي خود؛ بگذارند ملت به همین راهي كه مي‎رود، همین مسیري را كه به پیروزي رسیده است به آخر برساند. اینها مگر با اسلام دشمنند؟! اینها مگر با ملت اسلام دشمنند؟! اینها مگر با كشور خودشان دشمنند كه مي‎خواهند منحرف كنند؟! ملت ایران منحرف نخواهد شد.(2)
من از کسانی که دعوای ملیت می کنند متاسفم
3-    من متأسفم از این اشخاص كه دعوي ملیت مي‎كنند و با اغراض ملت مخالفت مي‎كنند. آنها كه با اسم ملیت و با اسم خلق‎دوستي خنجر به پشت ملت مي‎زنند بیدار بشوند بدانند كه یا سران آنها سرسپردۀ اجانب هستند و مي‎خواهند مسائل را برگردانند به حال اول، یا بكشند طرف چپ یا بكشند طرف راست. اینها بیدار بشوند؛ ما آنها را نصیحت مي‎كنیم و اگر به نصیحت گوش نكنند، كار دیگر مي‎شود. آنها كه مي‎خواهند توطئه كنند، آنها كه مي‎خواهند منحرف كنند ملت ما را، آنها كه مي‎خواهند اختلاف بیندازند بین قشرهاي ملت، اینها توطئه‎گر هستند و ما ساكت نمي‎نشینیم. ما آنها را تأدیب مي‎كنیم.
آزادی آری ، توطئه نه
4-    آزادي بله، توطئه نه. آزادي بیان هست؛ هر كه هر چه مي‎خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همۀ حرفها و بر رد همۀ اكاذیب؛ آن قدرت باقي است، برهان ما باقي است. ما برهان داریم، ما حجت داریم. ما از گفته‎هاي ـ گفتار ـ مردم نمي‎ترسیم؛ هر كه هر چه دارد بگوید لكن توطئه را نمي‎پذیریم. خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت؛ چنانچه نپذیرفتیم. رک صحیفه امام ، جلد 6، صفحه 359

برچسب‌ها:

نظر شما