شناسهٔ خبر: 182128 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا

فرصت ۲ ساله شهرداری برای ایجاد سازمان گردشگری تهران

معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد دبیرخانه هلدینگ گردشگری شهرداری تهران قدمی برای ایجاد سازمان گردشگری است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع شهردار تهران راسا پیگیر ایجاد این سازمان است و تا پایان برنامه چهارم باید این سازمان ایجاد شود.

به گزارش «نماینده»، نرگس معدنی پور در مورد سرانجام ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شکل گیری این سازمان یکی از مطالبات شورای شهر در برنامه سوم و چهارم بوده است، گفت: زیرساخت ها و ماموریت های مهمی در سطح شهر تهران در حوزه گردشگری وجود دارد؛ اما متاسفانه در شهرداری تهران هنوز متولی مشخصی برای این حوزه نداریم و به صورت پراکنده موضوعات گردشگری در شهرداری تهران پیگیری می شود و این در حالی است که در شهرداری تهران زیرساخت های خوبی همچون خانه موزه ها، باغ موزه ها، مراکز تفریحی، محورهای گردشگری و.... داریم.

وی با اشاره به تعداد زیاد مجموعه های فرهنگی در شهرداری تهران، اظهار کرد: شهرداری تهران به ایجاد سازمان گردشگری نیاز دارد و برای تحقق این مطالبه، شورای شهر در ابتدا مصوب کرد که برای مجموعه های فرهنگی شورای سیاستگذاری با ریاست شهردار تهران تعیین شود تا حداقل در حوزه خانه و باغ موزه ها، سیاست گذاری واحد انجام شود که این امر محقق شد و در حال فعالیت هستند.

به گفته عضو شورای شهر تهران، در مورد سازمان گردشگری، شهرداری تهران فعلا به این نتیجه رسیده که برای قدم نهادن در راه ایجاد سازمان گردشگری، مجموعه هایی با مأموریت گردشگری را تحت یک سیاست واحد قرار دهد تا بعداً به سمت ایجاد ساختار پیش برود و به همین دلیل فعلا برای سیاست گذاری واحد برای تحقق گردشگری دبیرخانه ای را تشکیل دادند که دبیرخانه آن به اراضی عباس آباد، سپرده شده است.

معدنی پور ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، شهردار تهران راسا پیگیر ایجاد این سازمان است و تا پایان برنامه چهارم باید این سازمان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برای ایجاد این سازمان باید یک مسیری طی شود و برای ادغام و یکی شدن سازمانها نیز باید مسیر مضاعف طی کرد، افزود: واقعیت این است که اگر ما می‌خواستیم از ابتدا یک سازمان ایجاد کنیم مسیر هموارتر و بهتر بود تا اینکه بخواهیم سازمانها و معاونت هایی که ماموریت های گردشگری بر عهده دارند و هر کدام نیز زیر مجموعه یک معاونت متفاوت هستند، یکی کنیم. این کار سخت تر است و باید مرحله به مرحله این اتفاق بیفتند و در مرحله اول نیز یک دبیرخانه تشکیل شده تا مجموعه های گردشگری در این دبیرخانه با ریاست خود شهردار تهران به سیاست واحد برسند و فرآیند ادغام این شرکت‌ها و سازمان‌ها را تعریف کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این باره که ایجاد سازمان گردشگری در برنامه سوم محقق نشد و بیم آن وجود دارد که در برنامه چهارم نیز مورد غفلت قرار گیرد، گفت: قدمی که فعلا برداشته شده نشان دهنده اهتمام جدی مدیریت شهری برای ایجاد سازمان گردشگری است.

به گزارش ایسنا، برنامه چهارم توسعه شهر تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ راهبردها و برنامه‌های عملیاتی شهرداری تهران را مشخص کرده است.

نظر شما