شناسهٔ خبر: 175483 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

ضرورت گفتگو میان کشورهای حاشیه دریای خزر پیرامون دغدغه‌های مشترک

رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد دغدغه های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه گردشگری، زیست محیطی، مبارزه با مواد مخدر و غیره وجود دارد که باید برای رسیدن به آنها گفتگو صورت بگیرد.

جلیل رحیمی جهان آبادی ، در رابطه با اهمیت برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه پنج کشور حوزه دریای خزر، گفت: رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و ایجاد چهار همسایه شمالی وضعیتی را ایجاد کرده که تعامل بیشتر کشورهای همسایه در حوزه های زیست محیطی، بهره مندی از منابع دریا، حمل و نقل، تعیین حدود مرزهای های و غیره را می طلبد.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بر این اساس هر چه کشورهای همسایه در این دریا نشست برگزار کنند تا دیدگاه هایشان به یکدیگر نزدیک شود، این امر می تواند به نفع همه باشد.

وی ادامه داد: در این میان باید یادآور شد مطابق قراردادهای کشورمان در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ با شوروی، به طور مشخص رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مشخص شده است؛ همچنین مذاکراتی که در دولت های سابق پیرامون مرزهای مشخص شده کاملا تعریف شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به نظر می رسد در دولت کنونی اگر قرار است مذاکراتی پیرامون خط مبدا برای تعیین حدود دریایی سرزمینی، محدوده دریایی سرزمینی، منابع نفت و گاز، رژیم زیست محیطی صورت بگیرد، باید با دقت نظر کارشناسان حقوق بین الملل و به دور از تاثیرات شرایط سیاسی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:       دغدغه های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه گردشگری، زیست محیطی، مبارزه با مواد مخدر و غیره وجود دارد که باید برای رسیدن به آنها گفتگو صورت بگیرد./

نظر شما