شناسهٔ خبر: 169263 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

لزوم نقش آفرینی مجلس در توافق احتمالی وین

غنی نظری در مذاکرات صرفا در چارچوب مصوبات مجلس رفتار کنند البته غنی سازی ۶۰ درصدی ابزار مهمی برای بالا بردن قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان است.

به گزارش  «نماینده» سیدغنی نظری خانقاه  عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی پیرامون مذاکرات وین و خرابکاری اخیر در سایت هسته ای نطنز، نوشت:

«مذاکره برای مذاکره یکی از تاکتیک های سیاست خارجی به ویژه برای دولت های غربی است. این دولت ها برای گرفتن  امتیاز بیشتر و معلق نگه داشتن اهداف ملی و سردرگمی سیاست گذاران در کشورها تجربه زیادی دارند. به همین منظور  مقام معظم رهبری فرسایشی شدن مذاکرات را خطرناک توصیف کردند. عدم فرسایشی شدن با تکیه بر هوشیاری کامل  و عبرت از خوشبینی های قبلی مستلزم یک مذاکره با رویکرد منافع ملی و عزت کامل در چانه زنی هاست. تجربه تلخ  خوشبینی به طرف های مذاکره در سالهای گذشته و عدم وفای به عهد از طرف غربی ها، ما را متوجه تغییر در نگرش ها  و تکیه برتوانایی داخلی و استفاده از این توان در مراودات خارجی و دیپلماسی می کند.  

بنابراین نمایندگان ایران الزم است در مذاکرات خود بر رفع کامل، شفاف و تضمین دار تمام تحریم های غیر منطبق با  برجام تاکید نمایند و نیم نگاهی نیز به قانون (INARA ) یا همان قانون موسوم به بررسی توافق هسته ای با ایران داشته باشند. این طرح در سال ۲۰۱۵ وهمزمان با برجام در کنگره آمریکا به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد. براساس این قانون دولت آمریکا ملزم است که هرگونه توافقی با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد و ممکن است آمریکا با این قانون به فرسایشی شدن مذاکرات و معلق نگه داشتن فعالیت های هسته ای ایران نظر داشته باشد. لذا مذاکره کنندگان ایران شفافیت در نحوه هرگونه توافق احتمالی را به اطلاع مجلس برسانند و در مذاکرات نیز صرفا درچارچوب مصوبات مجلس رفتار کنند.

 البته مذاکره در چارچوب برجام و نه خارج از آن، تنها راه به نتیجه رساندن مذاکرات و توافق برای رئیس جمهور آمریکا نیز هست؛ زیرا با استناد به اینکه برجام توافق جدیدی نیست می تواند بدون دخالت کنگره به توافق برگردد.

همزمان با مذاکرات، اما در داخل کشور اقدامی تجاوزکارانه و شرورانه توسط نفوذی ها انجام گردید که جای تاسف و  هشدار دارد، حادثه نطنز مساله ساده ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت. ورود سرویس های جاسوسی به  مهمترین حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری به ما هشدار می دهد که هم دولت و هم دستگاه های امنیتی کوتاهی نابخشودنی در این قضیه داشته اند و هردو نیز بایستی پاسخگوی مجلس باشند. نفوذ و جاسوسی در مهمترین زیرساخت  های کشور گویای این است که هرچه سریعتر نسبت به نحوه مدیریت و رصد تحرکات مشکوک اقدام شود و بیش از این  متحمل بی تدبیری ها نشویم و غنی سازی ۶۰ درصدی اقدام مناسبی برای این گونه اقدامات شرورانه و همچنین ابزار  مهمی برای بالا بردن قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان است.»

نظر شما