شناسهٔ خبر: 121547 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما

گزينه تحريم ايران همچنان روي ميز است

جاش ارنست "ايران از تروريسم حمايت مي کند ، برنامه موشکي خصمانه اي دارد که در حال توسعه است".

به گزارش «نماینده»، جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد گفت درباره اينکه آيا رئيس جمهور نيز گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه ايران را بررسي مي کند يا نه؟ گفت: من نمي توانم از جانب رئيس جمهور صحبت کنم ولي انتظار نمي رود نيازي به بازبيني گزارش آژانس که باعث تاخيري چشمگير شود، وجود داشته باشد. بخشي از اين مساله در اين است که ما به صورت مداوم با آژانس درباره فعاليتش در ارتباط هستيم و از اين رو، نيازي به بازبيني که تاخيري عمده را شامل شود، وجود ندارد.  

وي گفت: من اين اطمينان را به شما مي دهم که در زمان توافق، اهميت کار مستقل آژانس بيش از مسائل فني آن مورد نظر قرار گرفته است. افزون بر اين، دسترسي آژانس به اطلاعاتي که نياز دارند براي بررسي گام هاي اوليه برداشته شده  ايران و نيز موقعيت آنان و نيز پاي بندي آنان به تعهدات خود بخش عمده اي از اين توافق را شامل مي شوند.  

دلايل عمده اي براي بي اعتمادي به ايران در برنامه اتمي اين کشور وجود داشت و به جاي اينکه در موضعي باشيم که با آنها بر سر ارزيابي هاي ما و ادعاهاي آنان مشاجره کنيم، نظامي را ايجاد کرديم که امکان ميدهد يک نهاد مستقل با کارشناسان بين المللي دسترسي عمده اي به برنامه اتمي ايران داشته باشند و بتوانند پاي بندي اين کشور به توافق را راستي آزمايي کنند و اين بخش عمده اي از توافق را شامل مي شود.  

براي همين ما به گزارش هاي اين کارشناسان اطمينان داريم تا اطمينان حاصل کنيم ايران به تعهدات خود پاي بند است.  

ارنست درباره ادعاي خبرنگاري درباره ادامه توافق با وجود سوء رفتارهاي ايران در منطقه گفت: ما خيلي پيشتر از آنکه اين توافق به دست آيد گفته بوديم که هدف از مذاکرات برنامه اتمي ايران بود. اين مساله شماره يک ما بود. نگراني شماره يک متحدان ما در اسرائيل نيز همين بود. علت اينکه آمريکا و جامعه جهاني نگران ساخت سلاح اتمي در ايران بود، اين بود که اين کشور در بسياري ديگر از حوزه ها بازيگر بدي بود. ايران از تروريسم حمايت مي کند، برنامه موشکي خصمانه اي دارد که در حال توسعه است، اين کشور به صورت دائم با اسرائيل دشمني مي ورزد و بايد اطمينان داشت چنين کشوري به سلاح اتمي دست نمي يابد. اين اولويت ما و شرکاي ما بود که شامل انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين مي شدند که چنين چيزي براي آنها نيز اولويت بود. ما توانستيم يا اميدواريم به زودي اعلام کنيم که توانسته ايم راستي آزمايي کنيم که همه راه هاي اين کشور به سوي بمب اتمي را مسدود کرده ايم.  

وي ادامه داد: اين باعث نمي شود نگراني هاي ديگر ما که از ديرباز با اين کشور داشته ايم، از ميان برداشته شود ولي توضيح مي دهد که چرا تلاش ما براي جلوگيري از رسيدنشان به سلاح اتمي اولويت اصلي بود. ما اين مساله را بارها گفته ايم که تحريم هايي عمده ضد اين کشور در خصوص آزمايش هاي موشک هاي بالستيک وجود دارند و ما به فشار بر آنها ادامه مي دهيم.  

اين شامل افزايش حمايت ما از متحدانمان در منطقه در برابر ايران است و اين حمايت نه تنها شامل اسرائيل بلکه شرکايمان در خليج (فارس) مانند عربستان سعودي و ديگر کشورها مي شود. موضوع قابل ذکر ديگر نيز اينکه تعاملات ديپلماتيک نه فقط باعث شده اند به توافقي براي جلوگيري از رسيدن آنان به سلاح اتمي دست يابيم بلکه  در حوزه هاي ديگر نيز به سود آمريکا عمل کرده است. به خاطر همين کانال ايجاد شده ديپلماتيک بود که توانستيم به صورت مناسب و سريع مساله ملوان (تفنگداران) آمريکايي را که سر از آب هاي سرزميني ايران در آورده بودند، حل و فصل کنيم.  

ارنست ادامه داد: منتقدان ما واکنشي غير مسئولانه به موضوع تحريم ها دارند، حتي برخي از سناتورها گفته بودند مي بايست نطق ساليانه رئيس جمهور نيز به تاخير بيفتد. شب گذشته نيز يکي از سناتورها در گفتگوي تلويزيوني گفته بود به خاطر شرايط پيش آمده، آمريکا مي بايست ايران را بمباران يا به اين کشور حمله کند. براي من روشن نيست که چگونه اين واکنش ها مي توانند نتيجه اي بهتر در پي داشته باشند. نتيجه اي که به دست آورديم اين بود که ملوانان ما شانزده ساعت بعد از آنکه در آبهاي ايران بازداشت شدند، بي هيچ آسيبي به همراه شناورهاي خود آزاد شدند. تعاملات ديپلماتيک که رئيس جمهور به صورت جدي دنبال مي کند در کنار انتقادهاي تند منتقدانمان به روشني نشان داده که رويکردي که رئيس جمهور برگزيده است، چگونه باعث پيشبرد منافع ملي کشور مي شود. طرح ديدگاهي غير از اين براي منتقدان ما نيز دشوار است.  

وي گفت: ما هرگز گزينه امکان آمريکا براي تحريم ايران براساس ديگر نگراني هاي خود از رفتارهاي آنان را از روي ميز برنداشته ايم.

 بحث هاي زيادي درباره امکان اعمال تحريم عليه ايران به خاطر برنامه موشکي اين کشور وجود دارد و اين مساله را که چنين تحريم هايي ممکن است در هر زماني ضد ايران اعمال شوند، رد نمي کنيم.  

از اين رو، اين مساله همواره گزينه روي ميز ماست. همانطور که بارها گفته ايم گفتگوهاي هسته اي ما با اين کشور باعث حل و فصل در موضوع برنامه موشکي يا دشمني آنان با اسرائيل نمي شود، اين را نيز به روشني گفته ايم که اين توافق هسته اي نمي تواند باعث از دست رفتن توان ما براي به پاسخگويي کشيدن ايران به خاطر اين اقدامات ناخوشايند شود.  

وي درباره احتمال تماس اوباما با روحاني براي آزادي آمريکايي هاي زنداني در ايران گفت:  برنامه اي براي تماس تلفني اوباما با همتاي ايراني خود وجود ندارد. در خصوص آمريکايي هايي که در حال حاضر و به ناحق در ايران زنداني هستند، جان کري به روشني گفته است که ما در چارچوب گفتگوهايي که براي برنامه هسته اي بود، نگراني خود را با ايراني ها درباره اين آمريکايي ها که به ناحق بازداشت شده اند، ابراز داشته ايم.  

ما اين را اولويت مي دانيم و اينکه رئيس جمهور بخواهد شخصا اين مساله را دنبال کند، به خودش باز مي گردد ولي تلاش ها براي آزادي آنان ادامه دارد.

به هرحال اين مساله براي ما يک اولويت است تا به ايرانيان بگوييم آماده ايم تا آمريکايي هايي که به ناحق در ايران در بازداشت به سر مي برند، آزاد شوند.  

ارنست ادامه داد: به سود آمريکايي هاي بازداشت شده در ايران هم نيست که بخواهيم پرونده آنان را با موضوع توافق هسته اي ارتباط بدهيم. اين باعث مي شود آزادي آنها نيز براي ما آسان تر شود. ما گفته ايم که اين مساله براي ما اولويت است تا آزادي آنان را تامين کنيم.

جاش ارنست در ادامه با انتقاد از رويکرد جمهوري خواهان در انتقاد از رئيس جمهور و پيشنهادهاي آنان در خصوص تفنگداران دريايي که در آبهاي ايران بازداشت شدند، گفت اگر قرار بود ما به توصيه هاي منتقدان جمهوري خواه دولت گوش بدهيم، اکنون به خاطر ملوانانمان (تفنگداران) درگير جنگي خونين با ايران شده بوديم در حالي که اين ملوانان در حال حاضر بي هيچ آسيبي بازگشته اند، شناورهاي آنان آزاد شده است و هيچ کس آسيبي نديده است. براي من روشن نيست چگونه امنيت و ايمني آمريکا و نظاميان ما با شروع جنگي با کشوري مانند ايران که داراي ارتشي پيشرفته است، به دست مي آمد.

وي در پاسخ به اظهارات خبرنگاري درباره بي تحرکي ناوگان پنجم در مواجهه با بازداشت تفنگداران آمريکايي اضافه کرد: اگر شما نيز فرمانده ناوگان پنجم بوديد، دستور مي داديد هيچ کاري انجام ندهند و دستور مي داديد همان واکنشي را نشان بدهند که در حال حاضر انجام شده است.  

به هر روي، اين مساله با رويکرد رئيس جمهور براي بازگرداندن سالم ملوانان همخوان بود که چهارده ساعت بعد از بازداشت آنان صورت گرفت.  

ارنست درباره ادعاهاي طرح شده درباره اينکه نشان دادن تصاوير نظاميان بازداشت شده آمريکايي نقض کنوانسيون ژنو محسوب مي شود، با ذکر اين موضوع که احتمالا جمهوري خواهان تنها کساني هستند که از آزادي آنها خوشحال نشده اند گفت: البته شکي نيست که ما از اينکه آنها بي هيچ آسيبي و بعد از چهارده ساعت از بازداشتشان آزاد شدند خوشحال هستيم، ولي وقتي صحبت از کنوانسيون ژنو پيش مي آيد، درک من اين است که اين معاهده درباره زندانيان جنگي به کار مي رود و شکي نيست که ما در حال جنگ با ايران نيستيم و کنوانسيون ژنو در اين مورد بخصوص کاربردي ندارد.  

وي گفت: اولويت ما از همان ابتداي بازداشت، بازگرداندن سالم ملوانانمان (تفنگداران) بود و اين کاري بود که توانستيم بدون تاخير در سخنراني ساليانه رئيس جمهور و به راه انداختن هيچ جنگي ضد کشور ايران به دست آورديم.  

ارنست افزود: شکي نيست که ما در حال جنگ با ايران نيستيم، البته اين را نيز بايد در نظر بگيريم که اوضاع بسيار جدي بود و جا دارد از فداکاري نظاميان خود که امنيت و آزادي ما را تضمين و منافع ملي ما را حتي در آسيب پذيرترين نقطه دنيا تضمين مي کنند، تشکر کنيم.  

بايد همچنين به واکنش حرفه اي رئيس جمهور نيز اشاره کنيم، رئيس جمهور بر سر اين مساله جنگ به راه نينداخت بلکه به دنبال تعامل ديپلماتيک بود، از طريق وزير خارجه خود، کانالي ديپلماتيک با وزير خارجه ايران ايجاد کرد و به خاطر همين کار مهم ديپلماتيک بود که ملوانان ما چهارده ساعت بعد از بازداشتان، بدون هيچ آسيبي در شناورهايشان بودند.  

ارنست افزود: بار ديگر مي گويم که احتمالا جمهوري خواهان به شدت در تقلا بودند تا از اين مساله تا جايي که ميسر است، به سود خودشان بهره برداري کنند.  

وي تصريح کرد: البته درک کامل انگيزه ايرانيان در آزادي اين ملوان ها (تفنگداران) دشوار است ولي شکي نيست که تعامل موثر ديپلماتيک از همان ساعات اوليه اين رويداد در موفقيت ما در آزادي آنان تاثير داشت. اين کانال ديپلماتيک نيز بين جان کري و همتاي ايرانيش در سالها مذاکره بر سر برنامه اتمي ايران به دست آمد.

سخنگوي کاخ سفيد درباره پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه چگونه اشتباه در سامانه ناوبري باعث شد که هر دو شناور آمريکايي سر از آب هاي ايران در آورند؟ گفت : شرايطي که باعث شد آنان سر از آب هاي سرزميني ايران در آورند، همچنان در دست بررسي است.  

شکي نيست که وزير دفاع در مقايسه با من دسترسي بيشتري به اطلاعات و تحقيقات جاري دارد و در عين حال درباره اظهارات وزير دفاع (درباره اينکه اشکال در سامانه ناوبري باعث بروز چنين اشتباهي شد) نيز نظري ندارم. وي مي تواند به صورت دست اول، درباره اينکه چه روي داد که آنها (تفنگداران آمريکا) سر از آبهاي سرزميني ايران در آوردند، توضيح بدهد.  

بهرحال تحقيقات در وزارت دفاع در اين خصوص ادامه دارد.

خبرنگار پرسيد: منطقه اي که آنان حضور داشتند، جايي است که بسياري از کشورهاي در آن اقدامات جاسوسي مي کنند. آيا مي توانيد اطمينان بدهيد که آنان مشغول جاسوسي نبودند؟

ارنست گفت: درباره جزئيات عملياتي که اين نيروها به دنبال آن بودند، شما را به وزارت دفاع ارجاع مي دهم.  

 

نظر شما