شناسهٔ خبر: 120990 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت

طعم تلخ خيانت دوستان!

انبارلویی

«نماینده»؛ محمدکاظم انبارلویی/ طعم تلخ خيانت دوستان عبارت باورنكردني است كه امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در نامه ۶/۱/۱۳۶۸ خطاب به آقاي منتظري فردي كه او را حاصل عمر خود مي دانست به كار برد. (۱) روح خدا از اين خيانت به خدا پناه برد و از او خواست كه صبر و تحمل به او عطا كند تا بيش از اين طعم تلخ خيانت دوستان را نچشد. امام (ره) در اين نامه مي فرمايد تاريخ اسلام پر از خيانت بزرگانش به اسلام است. امام (ره) در اين نامه از درد و رنج و دل شكسته و پر از غم و اندوه خود از اين خيانت ياد مي كند. امام(ره) در اين نامه از ساده لوحي منتظري و نفوذ منافقين در بيت او اظهار تاسف مي كند و از پيمان خود با خدا در دفاع از حق و حقيقت و دفاع از انقلاب و اسلام و مردم ياد مي كند و برايستادگي بر اين حق با مردم سخن مي گويد. (۲)

 

اين نامه در تاريخ انقلاب يك نامه عبرت آموز و در عين حال جانسوز است كه چگونه انقلاب يكي از ياران باوفاي خود را با كوله باري از خيانت و سقوط از جاده عدالت از دست مي دهد. متاسفانه ۲۰سال بعد از اين عده اي ديگر از ياران امام (ره) كه روزگاري براي پيروزي و تداوم اين انقلاب كارنامه قابل قبولي داشتند بر روي مردم و انقلاب و اسلام خنجر كشيدند و به بهانه اي واهي به امام (ره) و آرمان هاي او خيانت كردند.  

گونه شناسي شعارهاي فتنه ۸۸ نشان مي دهد عمق اين خيانت و زخم اين خنجركشي چقدر است!

امروز درست ۶ سال است از فتنه ۸۸ و قيام تاريخي ملت در ظهور حماسه ۹ دي مي گذرد، فتنه سال ۸۸ چه بود و خيانت دوستان انقلاب در اين فتنه چگونه رقم خورد؟

فتنه ۸۸ قيام عليه راي ملت از طريق ضربه به جمهوريت و اسلاميت نظام بود. فتنه گران راي ملت را به عنوان حق الناس به رسميت 

نمي شناختند و به همين دليل دستور شورش اشرافيت بر راي محرومين و مستضعفين را از همان ساعت اوليه راي گيري صادر و رسما از راديو بي بي سي صادر كردند.  

فتنه ۸۸ از همان لحظه شروع شد كه قبل از پايان راي گيري و شمارش آرا يك طرف خود را پيروز انتخابات اعلام كرد و كاري به شمارش آراي درون صندوق ها نداشتند. حتي كسي كه آراي او كمتر از آراي باطله صندوق ها بود به عنوان يكي از رهبران دوقلوي آشوب پرگاز به ميدان آمد. فتنه ۸۸ دعوت از بيگانگان براي براندازي و همكاري آشكار با منافقين، ماركسيستها، سلطنت طلبها و بهائي ها با كارگرداني 

سرويس هاي امنيتي انگليس، آمريكا و رژيم صهيونيستي بود. (۳)

تصوير و صداي اين دعوت و اين همكاري هر شب در بي بي سي و صداي آمريكا و راديو رژيم صهيونيستي قابل رويت و شنيدن بود. نه دشمن و نه اين جماعت خيانتكار اصراري بر پنهان كردن اين همه شرارت و بي شرمي و جنايت را نداشتند.

آنها بي پرده پوشي و با صداي بلند مي گفتند:"انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" و كوس رسوايي خود را با شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" در هر كوي و برزن در اين مملكت امام زمان(عج) به صدا درآوردند. آنها چهار نعل در جاده "بغي" و "محاربه" با نظام و امام (ره) پيش رفتند تا سرشان در قيام تاريخي ملت در روز ۹ دي به سنگ خورد.

مردم در قيام ۹ دي با تاسي به سيره امام(ره) و انقلاب طعم تلخ خيانت دوستان را چشيدند و با لعن و نفرين امام وار دست رد بر سينه آنها زد و رسوايي تاريخي اين جماعت روسياه را فرياد زد.

كيفرخواستي كه در وجدان مردم و در حافظه تاريخ از خيانت دوستان انقلاب و فتنه كثيف آنان ثبت است به شرح زير است؛

۱- حراج امنيت و اقتدار ملي نظام در شكوهمندترين مشاركت سياسي مردم در انتخابات! آن هم در شرايطي كه گرگهاي جهاني دندان تيز كرده بودند كه انقلاب و نظام را ببلعند.

۲- دعوت از آمريكا و باندهاي تبهكار بين المللي براي تشديد 

تحريم ها و مشاركت در نبرد نرم جنايتكاران جهاني عليه موجوديت و  هويت انقلاب اسلامي

۳- وارد كردن ميلياردها تومان خسارت به مردم در جريان شورش هاي خياباني و آسيب به اماكن دولتي و خصوصي

۴- كشته و زخمي كردن صدها نفر در جريان آشوبها و بر هم زدن اتحاد و انسجام ملي

۵- دروغ بستن به نظام و نهادهاي قانوني و فيصله بخش و متهم كردن صدها هزار نفر مردمي كه به عنوان امين ملت در پاي صندوق هاي راي به عنوان مجري و ناظر خدمت مي‌كردند. دروغ تقلب رمز آشوب آنها بود كه هنوز هم فتنه گران پاي اين پرچم سياه سينه مي زنند.

اهانت به پاك ترين فرزندان ملت در نهادهاي مسئول كه جان خود را براي عزت و عظمت ايران اسلامي در طبق اخلاص گذاشته بودند. با آنكه آقاي منتظري در پاسخ به نامه ۶/۱/۸۶ امام(ره) بر اطاعت خود از امام و تبري از منافقين و اعلام انزجار از راديوهاي بيگانه و دسيسه هاي آنان تصريح كرد. با آنكه وي به اشتباهات خود اذعان نمود اما تا آخر عمر نتوانست از تاثير و تاثر نفوذ منافقين در بيت خود مصون بماند. (۴)

اما جماعت فتنه گر و خيانت پيشه با آن همه انذارهاي دلسوزان نظام و هدايت هاي مشفقانه مقام معظم رهبري و حتي راي قاطع ملت به محكوميت آنها در حماسه ۹ دي ۸۸ هنوز در خيمه فتنه با مديريت منافقين و كارگرداني آمريكا به سر مي برند و هر روز در پادگان جنگ نرم دشمن از جلوي تمثال دروغ "تقلب" رژه مي روند و سلام نظامي مي دهند. سران فتنه هنوز بر عزم خود بر فتنه گري استوارند و پياده نظام آنها در بيرون فعالند و آتش فتنه را زير خاكستر نرم اعتدال روشن نگه داشته اند. قيام ۹ دي آنها را منزوي و منفور كرد. اما اكنون براي بازگشت به صحنه اميدوار شده و برخي از آنها براي انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي نامزد شده اند. واقعا شوراي نگهبان چه حجت شرعي و عقلي و منطقي براي تاييد صلاحيت آنان دارد. آنها به جاي التزام عملي به نظام، به نظام سلطه و آمريكا اعتقاد و التزام دارند. آنها به جاي التزام به امام "نور" ملتزم به امام "نار" هستند و طعم تلخ خيانت آنان هنوز در ذائقه ملت وجود دارد. اقدام قانوني شوراي نگهبان مي تواند كام مردم ايران را در تداوم جنگ نرم عليه آمريكا شيرين كند.

قيام تاريخي ۹ دي نقطه عطف در تاريخ اقتدار و امنيت ملي در جمهوري اسلامي است. مردم در نبرد نرم دشمن پيروز ميدان شدند و انقلاب را از دسيسه هاي باند نفاق قديم و جديد با بصيرت خود پاسداري كردند.

بر شهداي فتنه ۸۸ كه مظلوم ترين شهيدان انقلاب و اسلام هستند درود مي فرستيم و ياد آنها را گرامي مي داريم.

پي‌نوشت ها:

۱- صحيفه نور، جلد ۲۱، صفحه ۳۳۴

۲- صحيفه نور، جلد ۲۱، صفحه ۳۳۰

۳- نگاه كنيد به اظهارات دكتر يحيي كيان تاج بخش در دادگاه ـ كتاب دادگاه ۸۸، جلد دوم، چاپ دوم، صفحات ۱۷۷ الي ۲۰۳

۴- نامه آقاي منتظري به امام(ره) ۷/۱/۶۸، صحيفه نور، صفحه ۳۳۳

نظر شما