تبرئه دیکتاتور سابق مصر

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۳-۰۹-۱۲ ۰۸:۳۶

  یادداشت روز کیهان:

  راز ماندگاری

  حسین شمسیان

 • حسنی مبارک/2 ۱۳۹۳-۰۹-۱۰ ۱۰:۲۷

  تظاهرات علیه تبرئه دیکتاتور سابق مصر ادامه دارد

  نیروهای انقلابی در مصر ادامه تظاهرات علیه حکم تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده، دو پسر، وزیر کشور و معاونان وی در اتهام کشتار تظاهرکنندگان مصری در ابتدای انقلاب بیست و پنجم ژانویه را خواستار شدند.