شناسهٔ خبر: 179659 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

هئیت تصمیم گیری درباره فروش اموال مازاد دولت تشکیل شد

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت به مفهوم فروش اموال دولت نیست از رفع محدودیت های ناشی از مولد سازی دارایی های دولت با تصمیم سران قوا خبر داد.

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به روند نادرست مولد سازی دارایی های دولت بیان کرد: درباره فرآیند مولد سازی دارایی های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می رسد تاکنون هم رسانه ای نشده است.

وی با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت به صرفا مفهوم فروش اموال دولت نیست، بیان کرد: البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است، با این حال موضوع مشارکت، اجاره دهی، واگذاری ، سرمایه گذاری ، تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله قسم های مولد سازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد یک دارایی مولد ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد : پیرو رصد صورت گرفته در سالهای گذشته، همواره دولت های ما اعم از دولت قبلی و فعلی به دلیل شرایط ساختاری در نظام کشور و رفتار مدیریتی، عمدتا تصمیم گیری درباره موضوع مذکور را نداشته اند.بطورمثال مدیری قصد داشته، این اموال را بفروشد اما به او گفته شده که قیمت را نصف تعیین کرده است ، البته اگر همان مدیر دارایی دولت را چهار برابر هم به فروش می رساند به وی گفته شده که تو می توانستی ۵ برابر بفروشی، پس تخلف کرده ای ! بنابراین این موارد باعث شده بود تا روند مولد سازی کند پیش رود.

وی تصریح کرد : بنابراین این مسئله و نقص در ادامه تبدیل به یک موضوع پیشنهادی در جلسه سران قوا شد تا محدودیت های ناشی از این مسائل با تصمیم سران قوا به حداقل برسد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد : در ادامه این موضوع در جلسه سران قوا مورد مباحثه قرار گرفت و مقرر شد تا یک هئیت چند نفره در این زمینه تشکیل شود و این هئیت، مبنای کار تصمیم گیری قرار گیرد. بنابراین این هئیت درباره مولد سازی دارایی دولت هر تصمیمی بگیرد ، آن تصمیم مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: مسئولین دستگاه قضایی، دولت ، دستگاه های نظارتی، از جمله امنای حاضر در این هئیت هستند. بنابراین اگر در این هئیت تصمیمی درباره مولد سازی گرفته شود به منزله اتمام کار است و کسی دیگر در این بخش دخالت نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع این اقدام باعث می شود تا مدیر برای مولد سازی دارایی های دولت دستش نلرزد، خوشبختانه این مسیله در دو ماه گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح و مصوب شد. در حال حاضر آیین نامه ها و ضوابط و مقررات این موضوع در دست تدوین است.

پورابراهیمی بیان کرد : به اعتقاد بنده نیمه دوم سال جاری بزرگترین فرصت برای دولت است که انقلابی در مولد سازی دارایی های خود به استناد مجوزی که دریافت کرده ،انجام دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : این مسئله هم نجات دهنده کسری بودجه خواهد بوده و هم کمک می کند که دولت سبک و چابک شودکه البته دولت باید به درستی از این فرصت استفاده کند.

نظر شما