فوکویاما

کل اخبار:1

  • کاظم انبارلویی ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۳:۰۰

    پوسیده از درون!

    محمدکاظم انبارلویی

    یک مسئله برای سیاستمداران در کاخ سفید و نظامیان در پنتاگون و فرماندهان نیروهای امنیتی در پلیس و گارد ملی مسلم است و آن این‌که مدام در نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا تولید نفرت و خشم می‌شود یک جایی باید این تولید را کنترل و مهار کرد.