رئیس شورای اسلامی قدس

کل اخبار:1

  • نقی علیوند رئیس شورای شهر قدس ۱۳۹۸-۰۸-۰۷ ۰۹:۱۲

    «نقی علیوند»در گفت و گو با «نماینده» مطرح کرد

    سوء‌مدیریت، دلیل مهاجرت

    رئیس شورای اسلامی شهر قدس گفت: نیازهای مردم با توجه به مناطق مختلف شهر متفاوت است. مناطق کم‌برخوردار نیاز به سرانه‌های مذهبی، فضای سبز، فضای آموزشی، آسفالت معابر، فاضلاب شهری داشته و در مناطق برخوردار یکی از مطالبات مردمی داشتن سینما است