دولت نهم و دهم

کل اخبار:1

  • چایکاران ۱۳۹۶-۰۱-۳۱ ۱۳:۰۱

    گزارشی از تبعات حمایت نیم‌بند دولتی‌ها از تولید چای در کشور؛

    «سیاست‌های غلط» و «واردات» دلیل خواب آشفتۀ چای‌کاران

    این محصول، به علت سیاست‌های غیراصولی و متغیر در این حوزه، قیمت‌های ناعادلانۀ خرید برگ سبز و فرسوده بودن باغات چای، دچار کاهش سطح زیرکشت شد و بسیاری از چای‌کاران به دلیل به صرفه نبودن برداشت باغات خود را رها کردند.