اصلح

  • امیرابراهیم رسولی ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۲۸

    جبهه مردمی «اصلح را بیاورد»

    امیرابراهیم رسولی

    جبهه مردمی در اقدامی عاقلانه در روز مجمع عمومی، برخی را که خود مدعی نبودند به‌صورت استنباطی مطرح و به رأی مجمع گذاشت؛ امروز نیز وظیفه دارد راه خود را ادامه دهد و این راه چیزی جز این نخواهد بود که جبهه خود «اصلح را بیاورد» و منتظر نماند.