اسماعیل حسین زاده

کل اخبار:1

  • اسماعیل حسین زاده ۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۱۱:۳۲

    "دست نامرئی" کار دست دولت روحانی داد

    اسماعیل حسین زاده استاد ایرانی دانشگاه دریک با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد به دلیل بی عملی دولت، بسته جدید را باعث مصرف گرایی بیشتر و راهی برای افزایش بدهکارسازی به بانک ها می داند.