• بازدید «محمد حسینی» نمایندۀ تفرش از تحریریه «نماینده» ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۲۸

  روایت مدیر با سابقۀ دیوان محاسبات از زیروبم انتخاب رئیس دیوان و کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها تا سیاست‌ورزی در انتشار گزارش تخلفات

  سلیقه رؤسا، معیار انتشار گزارش‌های دیوان محاسبات

  «سیدمحمد حسینی»: وقتی مجلس با دولت همراه باشد، مدیری معتدل یا همراه دولت را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب می‌کند.

 • دیوان محاسبات ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۴۸

  نقش سیاست در اِعمال نظارت

  شاید تنها گزارش انتقادی دیوان محاسبات از دولت‌های دهم و یازدهم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بود که «نوبخت» سخنگوی دولت در واکنش به آن گفت: «این گزارش باعث تشویش اذهان عمومی بوده و نادرست است.»

 • علیرضا بیگی ۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۱:۴۱

  نماینده مردم تبریز و استاندار پیشین آذربایجان غربی

  رسیدگی به تخلفات دولت ها، به دولت بعد موکول نشود

  علیرضا بیگی: دیوان محاسبات فارغ از تعلق خاطر سیاسی و جناحی، به‌عنوان بازوی نظارتی برای مجلس عمل کند.